Szkło Handlu - Informacje

Szkło Handlu Big.png

Spis treści

Informacje

 • Szkło Handlu to przedmiot, który umożliwia wyszukiwanie oraz bezpośredni zakup przedmiotów znajdujących się w Prywatnych Sklepach na Bazarze.
 • Zasięg działania Szkła Handlu obejmuje cały obszar Rynku na danym kanale (CH), na którym znajduje się postać.
 • Szkło przez cały swój okres trwania może zostać użyte dowolną ilość razy i nie posiada limitów w wyszukiwaniu i kupowaniu przedmiotów. Należy pamiętać, że jednorazowo możemy kupić tylko jedną pozycję z listy.
 • Szkło pokazuje przedmioty posegregowane w pierwszej kolejności pod względem ceny, w drugiej kolejności sortuje alfabetycznie. Należy pamiętać, że szkło nie przelicza ceny na sztukę. Np: Jeśli na rynku będzie jeden Czarne Tło.png Ząb Orka.png Ząb Orka za 2.500.000 Yang oraz pięć Zębów Orka w tej samej cenie, to pierwszy na liście będzie ten pojedynczy Ząb.

Wygląd

 • Szkło Handlu na pierwszy rzut oka wydaje się być skomplikowane, lecz w rzeczywistości jest przeciwnie. Wystarczy użyć go kilka razy, aby rozumieć jego działanie. Po kliknięciu na Szkło ukaże się panel:


Szklo handlu glowne czyste.png


Zasada Działania

 • Panel Szkła można podzielić na 9 kluczowych obszarów, jak na grafice poniżej:


Szklo handlu glowne zakodowane.png

Obszar pierwszy - Klasa

Lista 1.1 po rozwinięciu
 • Na obszarze tym znajduje się lista 1.1 dzięki której możemy zmieniać klasę.
  • Klasa współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie (Zbroje, Hełmy), Umiejętności (Księgi Umiejętności, Riposta | Dopalacz, Księgi Zapomnienia)

Obszar drugi - Przedmioty

Lista 2.1 po rozwinięciu
 • Na tym obszarze znajdują się listy 2.1 oraz 2.2. Lista 2.1 odpowiada ze kategorie główne, lista 2.2 odpowiada za podkategorie. Lista 2.2 jest inna zależnie od kategorii głównej.

Obszar trzeci - Poziom

 • Na tym obszarze znajdują się pola 3.1 oraz 3.2. Służą one do ustalania zakresu poziomów szukanych przedmiotów. Pole 3.1 to dolna granica a pole 3.2 to górna granica. Ważnym jest aby wprowadzać zakres w sposób: |3.1<3.2| Wprowadzenie danych w sposób |3.1>3.2| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 3.2 na 120.
  • Poziom współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie, Biżuteria, Wierzchowce | Zwierzaki (Wierzchowce).

Obszar czwarty - Poziom przedmiotu

 • Na tym obszarze znajdują się pola 4.1 oraz 4.2. Służą one do ustalania zakresu poziomu ulepszenia danego przedmiotu. Pole 4.1 to dolna granica a pole 4.2 to górna granica. Ważnym jest, aby wprowadzać zakres w sposób: |4.1<4.2| Wprowadzenie danych w sposób |4.1>4.2| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 4.2 na 9.
  • Poziom przedmiotu współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie, Biżuteria, Ulepszenia (Kamienie Duszy),

Uwaga.png UWAGA:

Filtr ten nie współgra z Alchemią Smoczych Kamieni. Chcąc wyszukać Smocze Kamienie ulepszone na wyższe poziomy, należy pola te pozostawić z domyślnymi wartościami.

Obszar piąty - Cena

 • Na tym obszarze znajdują się pola 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4. Pola 5.1 oraz 5.2 służą do ustalania zakresu ceny w Won, pola 5.3 oraz 5.4 służą do ustalania ceny w Yang. Ważnym jest aby wprowadzać zakres w sposób: |5.1/5.3<5.2/5.4| Wprowadzenie danych w sposób |5.1/5.3>5.2/5.4| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 5.2/5.4 na 99/1999999999.
  • Cena współgra z wszystkimi kategoriami.

Obszar szósty - Nazwa

 • Na tym obszarze znajduje się pole 6.1. W polu 6.1 wpisujemy nazwę lub część nazwy przedmiotu, który chcemy wyszukać.
 • Przykład: Chcemy przeszukać Rynek aby znaleźć Czarne Tło.png
  Czarne Tło.pngMiecz Pełni Księżyca.png
   Miecz Pełni Księżyca. W polu 6.1 wpisaliśmy słowo - klucz: "Pełn" i wciskamy Szukaj. W rezultacie otworzy się dodatkowe okno zawierające listę wszystkich przedmiotów zawierających słowo - klucz. Z listy tej możemy teraz wybrać przedmiot o dowolnym stopniu ulepszenia i sprawdzić, czy aktualnie znajduje się w ofercie na Rynku:


Szkło handlu wszystkie wyniki.png

Uwaga.png UWAGA:

 1. Szkłem możemy wyszukiwać przedmioty posegregowane grupami, np: Jeśli chcemy wyszukać Czarne Tło.png Nogi Pająka.png Nogi Pająka, a w pole wyszukiwarki wpiszemy " paj ", to szkło pokaże nam również takie wyniki jak: Czarne Tło.png Worek Z Pajęczymi Jajami.png Worek Z Pajęczymi Jajami, Czarne Tło.png Oczy Pająka.png Oczy Pająka, Czarne Tło.png Pajęcza Sieć.png Pajęcza Sieć itp.
 2. Wyszukiwarka nie rozróżnia polskich liter diakrytycznych pisanych wielką literą, np chcąc wyszukać Czarne Tło.png Żabie Udka.png Żabie Udka nie możemy wpisać
  " żabie " lecz wpisujemy " Żabie ".
 3. Chcąc wyszukać Smocze Kamienie ulepszone na wyższe poziomy należy pole to pozostawić puste i przeszukać listę wyników ręcznie.

Obszar siódmy - Szukaj

 • Na tym obszarze znajduje się przycisk SZUKAJ. Kliknięcie go powoduje przejście do przedmiotów mieszczących się w wybranych przez nas zakresie. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.

Obszar ósmy - Kup

 • Na tym obszarze znajduje się przycisk KUP. Kliknięcie go powoduje zakup zaznaczonego przedmiotu. Kliknięcie go w przypadku gdy przedmiot nie jest zaznaczony lub gdy nie mam dość środków aby zakupić przedmiot powoduje pojawienie się komunikatu informującego o tym.

Obszar dziewiąty - Tabela wyników wyszukiwania

 • Na tym obszarze znajdują się nasze wyniki wyszukiwania, opis tabeli znajduje się poniżej.


Ksiazki opisane.png


Podświetlony tobół
 • Tabelę można podzielić na 5 kolumn.
  • Kolumna 9.1|Nazwa - W tej kolumnie znajduje się nazwa przedmiotu.
  • Kolumna 9.2|Sprzedawca - W tej kolumnie znajduje się nick sprzedawcy przedmiotu. Nazwy graczy zostały zamazane z powodu ochrony danych graczy.
  • Kolumna 9.3|Ilość - W tej kolumnie znajduje się podana ilość przedmiotów, które wystawił sprzedający.
  • Kolumny 9.4/9.5|Cena - W tych kolumnach znajduje się cena odpowiednio w Won oraz Yang.

Uwaga.png UWAGA:

 1. Jeśli przedmiot kosztuje 2 Won oraz 2.000.000 Yang, to jest to równowartość 200.000.000 + 2.000.000 = 202.000.000 Yang
 2. Jeśli przedmiotów jest więcej niż jedna sztuka, Szkło dalej pokazuje cenę za wszystkie przedmioty, np: kupujemy 10 Zębów Orka za 25.000.000 Yang to znaczy, że każdy z nich kosztuje 2.500.000 Yang.
 • Numerem 9.6 został oznaczony przedmiot podświetlony. Przedmiot podświetlony zostanie zakupiony po naciśnięciu przycisku KUP.
  • Aby podświetlić przedmiot wystarczy najechać na niego kursorem myszy.
  • Pojedyncze kliknięcie pozycji na liście spowoduje wyświetlenie nad tobołkiem, w którym ten przedmiot się znajduje charakterystycznego znacznika (animacja obok).

Dokładny opis kategorii oraz podkategorii

Szkło Handlu zawiera 12 kategorii głównych:

 • Wierzchowce | Zwierzaki
 • Broń
 • Wyposażenie
 • Biżuteria
 • Ulepszenia
 • Eliksiry
 • Łowienie | Górnictwo
 • Alchemia Smoczych Kamieni
 • Kostiumy
 • Umiejętności
 • Przedmioty specjalne
 • Inne

Każda z kategorii posiada swoje własne podkategorie.

Kategoria - Wierzchowce | Zwierzaki

 • W tej kategorii znajdziemy wszytko co związane z wierzchowcami i zwierzakami.
  • Kategoria ta współgra z filtrem CENA.

Podkategorie:

Podkategoria wierzchowce1.png

Kategoria - Broń

 • W tej kategorii znajdziemy wszystkie bronie.
  • Kategoria ta wymaga ustawiania filtra KLASA.
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Wojownik

Podkategoria bron woj.png

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Ninja

Podkategoria bron ninja.png

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Sura

Podkategoria bron sura.png

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Szaman

Podkategoria bron szaman.png

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Likan

Podkategoria bron likan.png

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Kategoria - Wyposażenie

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z obroną takie jak zbroje, tarcze, hełmy, rękawice.
  • Podkategorie ZBROJE oraz HEŁMY wymagają ustawienia filtra KLASA.
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Podkategoria wyposazenie.png

Zbroje

Wojownik

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Ninja

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Sura

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Szaman

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Likan

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Hełmy

Wojownik

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Ninja

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Sura

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Szaman

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Likan

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Tarcze

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Rękawice

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Kategoria - Biżuteria

 • W tej kategorii znajdziemy biżuterię taką jak buty, naszyjniki, kolczyki, bransolety, pasy oraz talizmany.
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Podkategoria bizuteria.png

Bransolety

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Buty

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Naszyjniki

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Kolczyki

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Pasy

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Talizmany

Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

Kategoria - Ulepszenia

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty służące do ulepszania / poprawiania statystyk wyposażenia, przedmioty do Misja.png Misji i Badań Biologa oraz elementy potrzebne do wytworzenia Czarne Tło.png
  Czarne Tło.png
  Czarne Tło.pngWędka Węglowa.png
   Wędki Węglowej.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.
  • Podkategoria KAMIENIE DUSZY współgra z filtrem POZIOM PRZEDMIOTU w zakresie 0-4.

Podkategorie:

Podkategoria ulepszenia.png

Materiały

 • Ulepszacze:
Lista przedmiotów znajduje się Tutaj.
Uwaga.png UWAGA:
Znajdziesz tu również:
  Wyjątki:


  • Przedmioty do misji i badań (handlowe):
  Lista przedmiotów znajduje się Tutaj.
  Uwaga.png UWAGA:  Kamienie Duszy

  Uwaga.png UWAGA:


  Kategoria - Eliksiry

  • W tej kategorii znajdziemy eliksiry polepszające nasze możliwości bojowe oraz modyfikujące postać.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.

  Podkategorie:

  Podkategoria eliksiry.png


  Przedmioty użytkowe

  • Mikstury i Eliksiry:
  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.
  • Rosy
  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Inne

  Kategoria - Łowienie | Górnictwo

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z górnictwem oraz łowiectwem.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.
   • Podkategoria KILOFY oraz WĘDKI współgra z filtrem POZIOM PRZEDMIOTU.

  Podkategorie:

  Kategoria - Alchemia Smoczych Kamieni

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z Alchemią Smoczych Kamieni.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA
   • Nie współgra z filtrem POZIOM PRZEDMIOTU

  Podkategorie:

  Podkategoria alchemia smoczych kamieni.png

  Diament

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Rubin

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Jadeit

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Szafir

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Granat

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Onyks

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Kategoria - Kostiumy

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z tzw. "nakładkami" i szarfami.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.

  Podkategorie:

  Podkategoria kostiumy.png

  Wizerunki Broni

  Lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Kostiumy

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Fryzury

  Lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Szarfy

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Kategoria - Umiejętności

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z umiejętnościami.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.
   • Podkategorie KSIĘGI UMIEJĘTNOŚCI oraz KSIĘGI ZAPOMNIENIA wymagają ustawienia filtra KLASA.

  Kategoria - Przedmioty Specjalne

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z rangą oraz językiem.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.

  Kategoria - Inne

  • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z rangą oraz językiem.
   • Kategoria współgra z filtrem CENA.

  Podkategorie:

  Podkategoria inne.png

  Skrzynie | Pudła

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Związania duszy

  Kula Polimorfii

  Pełna lista przedmiotów znajduje się Tutaj.

  Uwaga.png UWAGA:
   Chcąc odnaleźć konkretną Kulę Polimorfii należy ręcznie przeszukać listę wyników po opisach, najeżdżając kursorem myszy na kolejne pozycje na liście.

   Inne

   Wyszukiwania - przykłady

   Jeśli dla Ciebie Szkło Handlu to nadal czarna magia, poniżej znajdziesz parę przykładów jak wyszukiwać przedmioty.

   Przykład pierwszy

   • Chcemy wyszukać Czarne Tło.png
    Czarne Tło.pngCzerwone Ubranie.png
     Czerwone Ubranie +7. Można dokonać tego na dwa sposoby. Nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:
   • Sposób 1:


   Przykład 1a.png

   • Sposób 2:


   Przykład 1b.png


   Po kliknięciu Szukaj ukażą się nam wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze kryteria.

   Przykład drugi


   Przykład 2.png


   Po kliknięciu Szukaj ukażą się nam wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze kryteria.

   Przykład trzeci

   • Chcemy wyszukać Czarne Tło.png Księga Umiejętności.png Księga Umiejętności Leczenie do 500.000 Yang, nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:


   Przykład 3.png


   Po kliknięciu Szukaj ukażą się nam wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Następnie należy ręcznie wyszukać interesującą nas KU po opisach - najeżdżając kursorem myszy na kolejne pozycje na liście. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze kryteria.

   Przykład czwarty

   • Chcemy wyszukać Czarne Tło.png
    Czarne Tło.pngŁuk z Rogu Jelenia.png
     Łuk z Rogu Jelenia +9 w cenie do 2 Won. Można dokonać tego na dwa sposoby. Nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:
   • Sposób 1:


   Przykład 4a.png

   • Sposób 2:


   Przykład 4b.png


   Po kliknięciu Szukaj ukażą się nam wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze kryteria.