Szkło Handlu - Informacje

Szkło Handlu.png

Spis treści

Informacje Wstępne

 • Szkło Handlu to przedmiot, który możemy kupić w Item-Shop'ie za 39, 75 lub 135 SM (w zależności od ilości dni).
 • Umożliwia ono wyszukiwanie oraz zakup przedmiotów znajdujących się na Sklepach Prywatnych.
 • Zasięg działania szkła to jedna pełna mapa na której znajduje się gracz.
 • Szkło po zakupie jest dostępne przez 7, 15 lub 30 dni. Czas leci nawet gdy nie jesteśmy zalogowani do gry.
 • Szkło nie posiada limitu użyć oraz limitu zakupionych przedmiotów ogólnie. Należy jednak pamiętać, że jednorazowo możemy zakupić tylko jedną pozycję.
 • Szkło pokazuje przedmioty posegregowane w pierwszej kolejności pod względem ceny, w drugiej kolejności sortuje alfabetycznie. Należy pamiętać że szkło nie przelicza ceny na sztukę. Np: Jeśli na rynku będzie ząb orka za 100.000(100k) Yang oraz 100 zębów orka za 100.001(100.001k) Yang pierwszy na liście będzie pojedynczy ząb.

Wygląd

Szkło handlu na pierwszy rzut oka wydaje się być skomplikowane, lecz w rzeczywistości jest przeciwnie. Wystarczy użyć go kilka razy aby rozumieć jego działanie.

Szklo handlu glowne czyste.png


Jak to działa?

W tym punkcie zostanie objaśniona zasada działania szkła handlu. Szkło można podzielić na 9 kluczowych obszarów, jak na grafice poniżej.

Szklo handlu glowne zakodowane.png

Obszar pierwszy - Klasa

Lista 1.1 po rozwinięciu
 • Na obszarze tym znajduje się lista 1.1 dzięki której możemy zmieniać klasę.
  • Klasa współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie(Zbroje, Hełmy), Umiejętności(Księgi Umiejętności, Riposta | Dopalacz, Księgi Zapomnienia)

Obszar drugi - Przedmioty

Lista 2.1 po rozwinięciu
 • Na tym obszarze znajdują się listy 2.1 oraz 2.2. Lista 2.1 odpowiada ze kategorie główne, lista 2.2 odpowiada za podkategorie. Lista 2.2 jest inna zależnie od kategorii głównej.

Obszar trzeci - Poziom

 • Na tym obszarze znajdują się pola 3.1 oraz 3.2. Służą one do ustalania zakresu poziomów szukanych przedmiotów. Pole 3.1 to dolna granica a pole 3.2 to górna granica. Ważnym jest aby wprowadzać zakres w sposób: |3.1<3.2| Wprowadzenie danych w sposób |3.1>3.2| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 3.2 na 120.
  • Poziom współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie, Biżuteria, Wierzchowce | Zwierzaki (Wierzchowce).

Obszar czwarty - Poziom przedmiotu

 • Na tym obszarze znajdują się pola 4.1 oraz 4.2. Służą one do ustalania zakresu "+" danego przedmiotu. Pole 4.1 to dolna granica a pole 4.2 to górna granica. Ważnym jest aby wprowadzać zakres w sposób: |4.1<4.2| Wprowadzenie danych w sposób |4.1>4.2| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 4.2 na 9.
  • Poziom przedmiotu współgra z takimi kategoriami jak: Broń, Wyposażenie, Biżuteria, Ulepszenia (Kamienie Duszy), Alchemia Smoczych Kamieni.

Obszar piąty - Cena

 • Na tym obszarze znajdują się pola 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4. Pola 5.1 oraz 5.2 służą do ustalania zakresu ceny w wonach, pola 5.3 oraz 5.4 służą do ustalania ceny w yangach. Ważnym jest aby wprowadzać zakres w sposób: |5.1/5.3<5.2/5.4| Wprowadzenie danych w sposób |5.1/5.3>5.2/5.4| spowoduje automatyczne ustawienie komórki 5.2/5.4 na 99/1999999999.
  • Cena współgra z wszystkimi kategoriami.

Obszar szósty - Nazwa

 • Na tym obszarze znajduje się pole 6.1. W polu 6.1 wpisujemy nazwę przedmiotu który chcemy wyszukać.

UWAGA Szkło szuka przedmiotów posegregowanych grupami, np: Jeśli wpiszemy Nogi Pająka w wyszukiwarkę szkło pokaże nam również takie wyniki jak Oczy Pająka lub Pajęcza Sieć itp.

Obszar siódmy - Szukaj

 • Na tym obszarze znajduje się przycisk SZUKAJ. Kliknięcie go powoduje przejście do przedmiotów mieszczących się w wybranych przez nas zakresie. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.

Obszar ósmy - Kup

 • Na tym obszarze znajduje się przycisk KUP. Kliknięcie go powoduje zakup zaznaczonego przedmiotu. Kliknięcie go w przypadku gdy przedmiot nie jest zaznaczony lub gdy nie mam dość środków aby zakupić przedmiot powoduje pojawienie się komunikatu informującego o tym.

Obszar dziewiąty - Tabela wyników wyszukiwania

 • Na tym obszarze znajdują się nasze wyniki wyszukiwania, opis tabeli znajduje się poniżej.
Ksiazki opisane.png
Podświetlony sklep
 • Tabele można podzielić na 5 kolumn.
  • Kolumna 9.1|Nazwa - W tej kolumnie znajduje się nazwa przedmiotu.
  • Kolumna 9.2|Sprzedawca - W tej kolumnie znajduje się nazwa sprzedawcy przedmiotu. Nazwy graczy zostały zamazane z powodu ochrony danych graczy.
  • Kolumna 9.3|Ilość - W tej kolumnie znajduje się podana ilość przedmiotów które kupujemy.
  • Kolumny 9.4/9.5|Cena - W tych kolumnach znajduje się cena odpowiednio w Won oraz Yang.

UWAGA Jeśli coś kosztuje 2 Won oraz 2000000(2kk) Yang to znaczy ze przedmiot kosztuje 2000000(2kk)+2000000(2kk)=4000000(4kk)

Jeśli przedmiotów jest więcej niż jeden, szkło dalej pokazuje cenę za wszystkie przedmioty, np: Jeśli kupujemy 10 zębów orka za 1.000.000(1kk) to znaczy ze każdy z nich kosztuje 100.000(100k).

 • Numerem 9.6 został oznaczony przedmiot podświetlony. Przedmiot podświetlony zostanie zakupiony po naciśnięciu przycisku KUP.
  • Aby podświetlić przedmiot wystarczy nacisnąć go lewym przyciskiem myszy (LPM).
  • Dwukrotne kliknięcie na przedmiot spowoduje podświetlenie sklepu na mini-mapie oraz nad sklepem pojawi się charakterystyczny znacznik.

Dokładny opis kategorii oraz podkategorii

W szkle handlu znajduje się 12 kategorii głównych:

 • Wierzchowce | Zwierzaki
 • Broń
 • Wyposażenie
 • Biżuteria
 • Ulepszenia
 • Eliksiry
 • Łowienie | Górnictwo
 • Alchemia Smoczych Kamieni
 • Kostiumy
 • Umiejętności
 • Przedmioty specjalne
 • Inne

Każda z kategorii posiada swoje własne podkategorie.

Kategoria - Wierzchowce | Zwierzaki

 • W tej kategorii znajdziemy wszytko co związane z wierzchowcami i zwierzakami.
  • Kategoria ta współgra z filtrem CENA.

Kategoria - Broń

 • W tej kategorii znajdziemy wszystkie bronie.
  • Kategoria ta wymaga ustawiania filtru KLASA.
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Wojownik

Podkategoria bron woj.png

Pełną listę broni znajdziecie Tutaj.

Ninja

Podkategoria bron ninja.png

Pełną listę broni znajdziecie Tutaj.

Sura

Podkategoria bron sura.png

Pełną listę broni znajdziecie Tutaj.

Szaman

Podkategoria bron szaman.png

Pełną listę broni znajdziecie Tutaj.

Likan

Podkategoria bron likan.png

Pełną listę broni znajdziecie Tutaj.

Kategoria - Wyposażenie

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z obroną takie jak zbroje, tarcze, hełmy.
  • Podkategorie ZBROJE oraz HEŁMY wymagają ustawienia filtru KLASA
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Podkategoria wyposazenie.png

Zbroje

Wojownik

Pełną listę zbroi znajdziecie Tutaj.

Ninja

Pełną listę zbroi znajdziecie Tutaj.

Sura

Pełną listę zbroi znajdziecie Tutaj.

Szaman

Pełną listę zbroi znajdziecie Tutaj.

Likan

Pełną listę zbroi znajdziecie Tutaj.

Hełmy

Wojownik

Pełną listę hełmów znajdziecie Tutaj.

Ninja

Pełną listę hełmów znajdziecie Tutaj.

Sura

Pełną listę hełmów znajdziecie Tutaj.

Szaman

Pełną listę hełmów znajdziecie Tutaj.

Likan

Pełną listę hełmów znajdziecie Tutaj.


Tarcze

Pełną listę tarczy znajdziecie Tutaj

Kategoria - Biżuteria

 • W tej kategorii znajdziemy biżuterię taką jak buty, naszyjniki, kolczyki, bransolety, pasy oraz talizmany.
  • Kategoria ta współgra z filtrem: CENA, POZIOM, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Podkategoria bizuteria.png

Bransolety

Pełną listę bransolet znajdziecie Tutaj.

Buty

Pełną listę butów znajdziecie Tutaj.

Naszyjniki

Pełną listę naszyjników znajdziecie Tutaj.

Kolczyki

Pełną listę kolczyków znajdziecie Tutaj].

Pasy

Pełną listę pasów znajdziecie Tutaj.

Talizmany

Pełną listę talizmanów znajdziecie Tutaj.

Kategoria - Ulepszenia

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty służące do ulepszania oraz poprawiania statystyk ekwipunku.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.
  • Podkategoria KAMIENIE DUSZY współgra z filtrem POZIOM PRZEDMIOTU w zakresie 0-4.

Podkategorie:

Podkategoria ulepszenia.png

Materiały

Pełną listę ulepszaczy znajdziecie Tutaj

Kamienie Duszy

Pełną listę kamieni duszy znajdziecie Tutaj.


Kategoria - Eliksiry

 • W tej kategorii znajdziemy eliksiry polepszające nasze możliwości bojowe oraz modyfikujące postać.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.

Kategoria - Łowienie | Górnictwo

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z górnictwem oraz łowiectwem.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.
  • Podkategoria KILOFY oraz WĘDKI współgra z filtrem POZIOM PRZEDMIOTU.

Kategoria - Alchemia Smoczych Kamieni

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z Alchemią Smoczych Kamieni.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA, POZIOM PRZEDMIOTU.

Podkategorie:

Podkategoria alchemia smoczych kamieni.png

Diament

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Rubin

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Jadeit

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Szafir

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Granat

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Onyks

Pełna lista kamienie znajduje się TUTAJ

Kategoria - Kostiumy

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z kostiumami.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.

Podkategorie:

Podkategoria kostiumy.png

Wizerunki Broni

Pełną listę wizerunków znajdziecie Tutaj.

Kostiumy

Pełna lista kostiumów znajduje się TUTAJ.

Fryzury

Pełna lista fryzur znajduje się TUTAJ.

Szarfy

Pełną listę szarf znajdziecie tutaj

Kategoria - Umiejętności

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z umiejętnościami.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.
  • Podkategorie KSIĘGI UMIEJĘTNOŚCI oraz KSIĘGI ZAPOMNIENIA wymagają ustawienia filtru KLASA.

Kategoria - Przedmioty Specjalne

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z negatywną rangą oraz językiem.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.

Podkategorie:

Podkategoria przedmioty specjalne.png]

Inne

W tej kategorii znajdują się przedmioty takie jak:

Kategoria - Inne

 • W tej kategorii znajdziemy przedmioty związane z negatywną rangą oraz językiem.
  • Kategoria współgra z filtrem CENA.

Wyszukiwania - przykłady

Jeśli dla kogoś Szkło handlu to nada czarna magia poniżej znajdziecie parę przykładów jak wyszukiwać przedmioty.

Przykład pierwszy

 • Chcemy wyszukać Czerwone Ubranie +7, nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:


Klasa - Ninja
Kategoria - Wyposażenie
Podkategoria - Zbroje
Poziom - 18 ~ 18
Poziom przedmiotu - 7 ~ 7

Po kliknięcie SZUKAJ ukarze nam się wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.

Przykład drugi

 • Chcemy wyszukać KD Potwora +4, nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:


Klasa - N/Y
Kategoria - Ulepszenia
Podkategoria - Kamienie Duszy
Poziom - N/Y
Poziom przedmiotu - 4 ~ 4

Po kliknięcie SZUKAJ ukarze nam się wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.

Przykład trzeci

 • Chcemy wyszukać KU Leczenie do 500.000(500k) yang, nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:


Klasa - Szaman
Kategoria - Umiejętności
Podkategoria - Księgi Umiejętności
Poziom - N/Y
Poziom przedmiotu - N/Y
Cena:
Wony - 0 ~ 0
Yang - 0 ~ 500000

Po kliknięcie SZUKAJ ukarze nam się wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.

Przykład czwarty

 • Chcemy wyszukać Łuk z Rogu Jelenia +9 do 2 won, nasze ustawienia powinny wyglądać następująco:


Klasa - Ninja
Kategoria - Broń
Podkategoria - Łuki
Poziom - 30 ~ 30
Poziom przedmiotu - 9 ~ 9
Cena:
Wony - 0 ~ 2
Yang - 0 ~ 2000000

Po kliknięcie SZUKAJ ukarze nam się wyniki wyszukiwania dla tego filtra. Pusta lista świadczy o braku przedmiotów spełniających nasze wymagania.