Ruda Ebonitu

Ruda Ebonitu

Obrazek
Ruda Ebonitu.png
Czarne Tło.png
Ruda Ebonitu.png
Opis
Ruda Ebonitu
Może być uszlachetniony do ebonitu używając pieca gildii.
Funkcja
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Ebonitu można wydobyć z Żyły Ebonitu, a następnie uszlachetnić do Ebonitu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Ebonitowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Ebonitu należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Ebonitu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲