Ruda Białego Złota

Ruda Białego Złota

Obrazek
Ruda Białego Złota.png
Czarne Tło.png
Ruda Białego Złota.png
Opis
Ruda Białego Złota
Może być uszlachetniona do Białego Złota używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Białego Złota można wydobyć z Żyły Białego Złota, a następnie uszlachetnić do Białego Złota. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Białego Złota (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • Aby otrzymać Białe Złoto należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Białego Złota, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲