Ruda Szafiru

Ruda Szafiru

Obrazek
Ruda Szafiru.png
Czarne Tło.png
Ruda Szafiru.png
Opis
Ruda Szafiru
Może być uszlachetniony do Szafiru używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Szafiru można wydobyć z Żyły Szafiru, a następnie uszlachetnić do Szafiru. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Szafiru (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Szafiru należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szafiru, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲