Kawałek Perły

Kawałek Perły

Obrazek
Kawałek Perły.png
Czarne Tło.png
Kawałek Perły.png
Opis
Kawałek Perły
Może być uszlachetniony do Perły używając pieca gildii.
Funkcja
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Kawałki Pereł można wydobyć ze Sterty Muszli, a następnie uszlachetnić do Perły. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Perłowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Perły należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Kawałków Pereł, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲