Ruda Szmaragdu

Ruda Szmaragdu

Obrazek
Ruda Szmaragdu.png
Czarne Tło.png
Ruda Szmaragdu.png
Opis
Ruda Szmaragdu
Może być uszlachetniony do Szmaragdu używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Szmaragdu można wydobyć z Żyły Szmaragdu, a następnie uszlachetnić do Szmaragdu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Szmaragdu (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Szmaragdu należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szmaragdu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲