Ruda Ametystu

Ruda Ametystu

Obrazek
Ruda Ametystu.png
Czarne Tło.png
Ruda Ametystu.png
Opis
Ruda Ametystu
Może być uszlachetniony do Ametystu używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Ametystu można wydobyć z Żyły Ametystu, a następnie uszlachetnić do Ametyst . W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Ametystowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Ametystu należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Ametystu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲