Księga Umiejętności

Księga Umiejętności

Obrazek
Księga Umiejętności.png
Czarne Tło.png
Księga Umiejętności.png
Opis
Księga Umiejętności
Ten przedmiot nie ma opisu.
Funkcja
 • Pomyślne przeczytanie takiej księgi podnosi umiejętność (skill) od M1 do G1.
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo Zielony haczyk.pngTak


 • Często używany skrót: KU - Księga Umiejętności.
 • Szansa na pomyślne przeczytanie Księgi Umiejętności wynosi 40%.
 • Aby zwiększyć poziom umiejętności do G1, trzeba pomyślnie przeczytać łącznie 55 ksiąg:
  • M1  -    -
  • M2  - 1 Księga
  • M3  - 2 Księgi
  • M4  - 3 Księgi
  • M5  - 4 Księgi
  • M6  - 5 Ksiąg
  • M7  - 6 Ksiąg
  • M8  - 7 Ksiąg
  • M9  - 8 Ksiąg
  • M10 - 9 Ksiąg
  • G1  - 10 Ksiąg

▲ Na górę ▲