Ruda Miedzi

Ruda Miedzi

Obrazek
Ruda Miedzi.png
Czarne Tło.png
Ruda Miedzi.png
Opis
Ruda Miedzi
Może być uszlachetniona do Miedź używając pieca gildii.
Funkcja
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Miedzi można wydobyć z Żyły Miedzi, a następnie uszlachetnić do Miedzi. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Miedziany Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Miedzi należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Miedzi, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲