Ruda Złota

Ruda Złota

Obrazek
Ruda Złota.png
Czarne Tło.png
Ruda Złota.png
Opis
Ruda Złota
Może być uszlachetniona do Złoto używając pieca gildii.
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Złota można wydobyć z Żyły Złota, a następnie uszlachetnić do Złota. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Złoty Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Złota należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Złota, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲