Ruda Srebra

Ruda Srebra

Obrazek
Ruda Srebra.png
Czarne Tło.png
Ruda Srebra.png
Opis
Ruda Srebra
Może być uszlachetniona do Srebro używając pieca gildii.
Funkcja
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Srebra można wydobyć z Żyły Srebra, a następnie uszlachetnić do Sreabra. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Srebrny Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Srebra należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Srebra, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲