Żółty Lśniący Odłamek

Żółty Lśniący Odłamek

Obrazek
Żółty Lśniący Odłamek.png
Czarne Tło.png
Żółty Lśniący Odłamek.png
Opis
Żółty Lśniący Odłamek
Materiał umożliwiający z pewnym prawdopodobieństwem dodanie 6. lub 7. bonusu.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Pojedynczy Czarne Tło.png Żółty Lśniący Odłamek.png Żółty Lśniący Odłamek daje 2% szansę na dodanie bonusu. W celu zmaksymalizowania szansy dodania bonusu (do maks. 20%) zaleca się użycie 10 żółtych lśniących odłamków jednocześnie.

▲ Na górę ▲