Ruda Jadeitu

Ruda Jadeitu

Obrazek
Ruda Jadeitu.png
Czarne Tło.png
Ruda Jadeitu.png
Opis
Ruda Jadeitu
Może być uszlachetniony do Jadeitu używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Jadeitu można wydobyć z Żyły Jadeitu, a następnie uszlachetnić do Jadeitu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Jadeitowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Jadeitu należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Jadeitu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲