Zwój Błogosławieństwa

Zwój Błogosławieństwa

Obrazek
Zwój Błogosławieństwa.png
Czarne Tło.png
Zwój Błogosławieństwa.png
Opis
Zwój Błogosławieństwa
Usuwa ryzyko zniszczenia przedmiotu podczas jego ulepszania. Jeżeli ulepszanie się nie powiedzie, to jakość przedmiotu jest redukowana o 1 poziom.
Funkcja
  • Służy do ulepszania przedmiotu wyposażenia usuwając ryzyko jego zniszczenia podczas tego procesu.
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Szansa na pomyślne ulepszenie przedmiotu Zwojem Błogosławieństwa wynosi tyle samo co u
  • Zwój usuwa ryzyko zniszczenia przedmiotu podczas jego ulepszania. Jeżeli ulepszanie się nie powiedzie, poziom przedmiotu jest redukowany o 1.
  • Przykładowo, chcemy ulepszyć Czarne Tło.png Wachlarz Jes. Wiatru.png Wachlarz Jes. Wiatru+7 na +8. Obawiając się, że go stracimy ulepszając u Kowala, używamy Zwoju. W przypadku sukcesu poziom zostanie podniesiony na +8. Jeśli nie ulepszy, poziom zostanie zredukowany do +6. W obu przypadkach, o ile uprzednio próbowaliśmy dodawać Kamienie Duszy, to te pęknięte zostaną wyczyszczone.
  • Można kupić w W grze - Item-Shop.gif Item-Shop:
    • 1 szt. za 350 SZ
    • Pakiet 2+1 za 720 SZ

▲ Na górę ▲