Szafir

Szafir

Obrazek
Szafir.png
Czarne Tło.png
Szafir.png
Opis
Szafir
Zielony kamień szlachetny o nadzwyczajnym szlifie. Można go przerobić na drogocenną ozdobę.
Funkcja
  • Może być przymocowany do akcesoriów z Szafiru.
  • Służy do wytwarzania biżuterii.
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Przedmiot należy do grupy przetopów.
  • Szafir to przetop uzyskany z rudy, który zwiększa wartość podstawowych bonusów w szafirowej biżuterii. Służy także do wytworzenia owej biżuterii:
  • Przetop można włożyć tylko do kieszeni wykonanej w biżuterii za pomocą Czarne Tło.png Diament.png Diamentu.
  • Wkładanie przetopów do biżuterii może się nie udać, w takim przypadku wkładany przetop znika, a wartość bonusów w danym przedmiocie nie ulega zmianie.
  • Maksymalna ilość przymocowanego Szafiru do danego przedmiotu to 3 szt.
  • W określonym czasie przetopy stopniowo znikają z kieszeni biżuterii i wtedy można je zastąpić nowymi. Czas działania klejnotu/przetopu w kolejnych kieszeniach, licząc od góry, wynosi: 24, 12 i 6 godz. Znikanie rozpoczyna się od najniżej położonej kieszeni.
  • 10 sztuk jest potrzebnych do wytworzenia Czarne Tło.png Pas Niedźwiedzi.png Pasa Niedźwiedziego u Jae-Seon Kima.
  • 3 sztuki potrzebne są do wytworzenia u Jae-Seon Kima:

▲ Na górę ▲