Skamieniały Pień

Skamieniały Pień

Obrazek
Skamieniały Pień.png
Czarne Tło.png
Skamieniały Pień.png
Opis
Skamieniały Pień
Może być uszlachetniony do Skamieniałego Drewna używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Skamieniały Pień można wydobyć z Żyły Skamieniałego Drzewa, a następnie uszlachetnić do Skamieniałe Drewno W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Skamieniałego Drzewa (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Skamieniałego Drewna należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Skamieniałego Pnia, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲