6. i 7. bonus

Aktualizacja 19.2 wniosła kolejną nowość do gry, a mianowicie możliwość dodania do wyposażenia 6 oraz 7-go bonusu. Opcja ta dostępna jest u NPC Seon-Hae. Przed rozmową z NPC należy wejść w spis misji danej postaci (Misje - Misje gry) i przeczytać informację na temat: 6. i 7. bonus.

Wymagania

 • Dodanie 6. bonusu jest możliwe tylko wtedy, gdy dany przedmiot posiada już 5. bonus.
 • Dodanie 7. bonusu wymaga, by przedmiot miał już 6. bonus.

Miejsce i czas trwania

 • Aby dodać bonusy, należy udać się do Seon-Hae w pierwszej wiosce.
 • Jednocześnie możemy oddać do bonowania tylko jeden przedmiot wyposażenia.
 • Dodanie 6. i 7. bonusu trwa 24 godziny. W tym czasie przedmiot zostaje u Seon-Hae i nie można go używać. Okres oczekiwania można skrócić przy pomocy Spirali Czasu.
 • Bonus przydzielany jest losowo.
 • Przedmiotów przywiązanych do duszy nie można oddać do bonowania.


Dodanie 6 7 bonusu.jpg

Dodatkowe informacje na temat bonusu

Możliwe bonusy

Bonus Funkcja
% obrażeń będzie dodanych do PE Część obrażeń jest absorbowana do PE.
% obrażeń będzie dodanych do PŻ Część obrażeń jest absorbowana do PŻ.
Atak krwawienia (+1%, +2%, +5%) Szansa na spowodowanie Krwawienia w wyniku ataku podstawowego.
Szansa na Otrucie (+1%, +2%, +3%) Szansa na spowodowanie Otrucia w wyniku ataku podstawowego.
Max. PE (+50,+70,+80) Zwiększa maksymalną liczbę PE.
Max. PŻ (+50,+200,+250,+350,+400,+450,+500) Zwiększa maksymalną liczbę PŻ.
Odporność na Trucizny (+3%) Zmniejsza obrażenia otrzymywane od Otrucia.
Odporność na Atak Krwawienia (+2%) Zmniejsza obrażenia otrzymywane od Krwawienia.
Odporność na Błyskawice/Lód/Mrok/Ogień/Wiatr/Ziemię (+3%) Zmniejsza obrażenia otrzymywane od Potworów Błyskawicy/Lodu/Mroku/Ognia/Wiatru/Ziemi.
Otrzymujesz Odporność na Błyskawice na 1/5 sek. w walce
Otrzymujesz Odporność na Mrok na (1/5) sek. w walce
Otrzymujesz Odporność na Wiatr na 5 sek. w walce W walce otrzymujesz 30% Odporności na Wiatr przez 5 sekund. Czas odnowienia: 60 sekund.
Otrzymujesz Siłę Wiatru na (3 / 5 sek.) w walce
Otrzymujesz Siłę Ognia na 2 sek. w walce
Silny przeciwko (*) (+1%, +2%, +6%, +7%) Zwiększa zadawane obrażenia przeciwko potworom należącym do danego rodzaju/danej rasy. Bonus Silny przeciwko Ludziom działa również na graczy.
Wartość Ataku (+25,+50) Zwiększa Wartość Ataku.
Wartość Magicznego Ataku

cdn.

Materiały

Dodanie bonusów wymaga różnych odłamków. Rodzaj wymaganego odłamka zależy od poziomu wyposażenia. W grze występują następujące odłamki:


 • Odłamki można znaleźć w Czarne Tło.png Skrzynia z Odłamkiem.png Skrzyniach z Odłamkami, a przy odrobinie szczęścia – przy pokonanych potworach i bossach.
 • U Seon-Hae można wydać 10 Czarne Tło.png Księga Umiejętności.png Ksiąg Umiejętności, by otrzymać jedną Czarne Tło.png Skrzynia z Odłamkiem.png Skrzynię z Odłamkami (koszt: 100 000 Yang). Skrzynia ta może zawierać losowy odłamek.
 • Lśniące odłamki występują rzadko i można je zdobywać poprzez pokonywanie bossów i silnych potworów.
 • Szansa na dodanie bonusu rośnie o 2% za każdy wykorzystany odłamek (do maks. 20%).

Dopalacze

 • Aby zwiększyć szansę na sukces, można użyć suplementów. Można użyć maksymalnie 5 przedmiotów.
 • Suplementy dają pełen bonus tylko pod warunkiem wybrania maksymalnej liczby.

Zobacz też