Umiejętności

W grze wyróżniamy trzy typy umiejętności: Aktywne, pasywne oraz ogólne.

Umiejętności Aktywne

Umiejętności aktywne można podzielić na dwie grupy: Umiejętności klasowe oraz Umiejętności konne

Umiejętności klasowe

Zależne są od klasy oraz profesji postaci. Każda klasa posiada sześć umiejętności które można rozwijać od poziomu podstawowego do Perfekcyjnego Mistrza(P).

Klasę wybieramy podczas tworzenia postaci, zaś profesję możemy wybrać po osiągnięciu 5 poziomu u odpowiedniego trenera.

Umiejętności aktywne posiadają cztery stopnie rozwoju: Podstawowy, Mistrz(M), Wielki Mistrz(G) oraz Perfekcyjny Mistrz(P).

Nazwy liter skrótowych wzięły się od pierwszych liter nazw poziomów w języku angielskim:
M - Master
G - Grand Master
P - Perfect Master

Rozwijanie umiejętności

Umiejętności podstawowe rozwijamy przy użyciu punktów, które otrzymujemy za nabijanie kolejnych poziomów.

Umiejętność z poziomu Podstawowego na Mistrzowski awansuje losowo pomiędzy 17 a 20 punktem.

Istnieje możliwość cofnięcia punktu umiejętności przy pomocy Ksiąg Zapomnienia.

Umiejętność z poziomu Mistrzowskiego do Wielkiego Mistrza awansuje po pomyślnym przeczytaniu 55 odpowiednich Ksiąg Umiejętności.

Księgę można czytać co 18-30 godzin w zależności od rezultatu poprzedniego czytania. Jeżeli nauka nie powidła się czas oczekiwania będzie wynosił 18-24 godzin, zaś jeśli się powidła to 24-30 godzin.

Szansa na pomyśle przeczytanie maleje z każdą pomyślne przeczytaną księgą.

Umiejętność z poziomu Wielkiego Mistrza do Perfekcyjnego Mistrza awansu po pomyślnym przeczytaniu 10 kamieni duchowych.

Kamień można czytać co około 12 godzin oraz każda próba kosztuje nas punkty rangi.

Opisy umiejętności

Poniżej znajdują się odnośniki do umiejętności poszczególnych klas z wyróżnieniem na profesje:

Umiejętności konne

W grze posiadamy trzy umiejętności konne: Szarże, Cięcie Z Siodła oraz Falę Mocy.

Umiejętności możemy używać od 21 poziomu jeździectwa.

Maksymalny poziom umiejętności to M1.

Umiejętności rozwijamy dzięki instrukcji jazdy konnej

Instrukcję możemy czytać od 50 poziomu postać, nie musimy posiadać 21 poziomu jeździećtwa.

Umiejętności pasywne

Pod pojęciem umiejętności pasywne rozumiemy umiejętność Dopalacz oraz Riposta.

Rozwijanie umiejętności

Zasady rozwijania są bardzo podobne jak przy umiejętnościach aktynwych.

Umiejętności podstawowe rozwijamy przy użyciu punktów, które otrzymujemy za nabijanie kolejnych poziomów lub odpowiednich ksiąg riposty lub dopalacza.

Umiejętność z poziomu Podstawowego na Mistrzowski awansuje losowo pomiędzy 17 a 20 punktem.

Istnieje możliwość cofnięcia punktu umiejętności przy pomocy Ksiąg Zapomnienia. Ewentualnie za pomocą Zwoju Cofania Umiejętności.

Umiejętność z poziomu Mistrzowskiego do Wielkiego Mistrza awansuje po pomyślnym przeczytaniu 55 odpowiednich ksiąg riposty lub dopalacza.

Księgę można czytać co 18-30 godzin w zależności od rezultatu poprzedniego czytania. Jeżeli nauka nie powidła się czas oczekiwania będzie wynosił 18-24 godzin, zaś jeśli się powidła to 24-30 godzin.

Szansa na pomyśle przeczytanie maleje z każdą pomyślne przeczytaną księgą.

Umiejętność z poziomu Wielkiego Mistrza do Perfekcyjnego Mistrza awansu po pomyślnym przeczytaniu 10 kamieni duchowych+.

Kamień można czytać co około 12 godzin oraz każda próba kosztuje nas punkty rangi.

Opis umiejętności

Dokładny opis ripost oraz dopalaczy znajduje się tutaj.

Umiejętności ogólne

Wszystkie umiejętności z tej grupy posiadają swoje oddziele artykuły gdzie zostały szczegółowo opisane: Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich z nich: