Okno Wiadomości

Okno Wiadomości.gif


Okno Wiadomości w grze.png


1. Rodzina:
Widoczne tylko w związku małżeńskim, wymieniony jest tam małżonek.

2. Znajomi: Lista znajomych.

3. Gildia: Tutaj możesz znaleźć wszystkich członków gildii , jeśli do niej należysz.

4. Zablokowane: Tutaj są wszyscy zablokowani gracze.

5. Dodaj znajomych: W wyświetlonym oknie wprowadź nick osoby i potwierdź przyciskiem OK lub anuluj, jeśli zmienisz zdanie.

6. Szepcze: Otwiera okno wiadomości prywatnej.

7. Usuń przyjaciół: Tutaj możesz usuwać znajomych z listy lub nawet usuwać członków gildii, jeśli należysz do gildii i masz odpowiednie uprawnienia. Po prostu kliknij przycisk Tak w następnym oknie, aby potwierdzić, lub Nie, jeśli zmieniłeś zdanie.

8. Zablokowane: W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę i potwierdź przyciskiem OK lub anuluj, jeśli zmienisz zdanie. Umieszczasz gracza na zablokowanej liście.

9. Otwórz okno gildii: Otwiera okno Twojej gildii, jeśli jesteś w gildii, jeśli nie jesteś w gildii, to otwiera się okno rankingu wszystkich gildii.