Emocje

Emocje Banner.png

Co to są emocje?

Emocje są to czynności które może wykonywać postać jeśli posiada Maskę Uczuć.

Tabela emocji w grze

W grze jest dostępnych dwadzieścia jeden emocji, osiemnaście emocji podstawowych oraz trzy emocje wspólne.

Emocje podstawowo przypisane są do klawisza "B" na klawiaturze.


Emocje podstawowe

Na tą kategorię składają się dwie emocje wyrażający stany emocjonalne oraz dziesięć emocji wyrażających intencje względem innej postaci dodatkowo sześć emocji wyrażających taniec.

Podczas używania tych emocji nie zachodzi interakcja między postaciami.

Poszczególne emocje mogę różnić się w zależności od płci i klasy postaci.


Stany Emocjonalne

Ikona
Nazwa
Opis
Emocje6.png Smutek
Postać kuli się i płacze
Emocje10.png Radość
Postać podskakuje ciesząc się

Intencje

Ikona
Nazwa
Opis
Emocje1.png Klaszcz
Postać klaszcze
Emocje2.png Zgoda
Postać wykonuje gest zależny od klasy i płci
Emocje3.png Wybaczyć
Postać klęka na kolana i błaga
Emocje4.png Denerwować
Postać denerwuje się zależnie od płci i klasy
Emcoje5.png Uwodzić
Postać wykonuje uwodzący gest zależny od płci i klasy
Emocje7.png Odmowa
Postać wykonuje gest odmowy zależny od płci i klasy
Emocje8.png Rozweselać
Postać wykonuje śmieszne gesty zależne od płci i klasy
Emocje9.png Drwić
Postać śmieje się i pokazuje palcem przed siebie
Emocje11.png Powitanie 1
Postać wita się zależnie od płci i klasy
Emocje12.png Powitanie 2
Postać wita się zależnie od płci i klasy

Tańce

Ikona
Nazwa
Opis
Taniec1.png Taniec 1
Postać wykonuje taniec zależny od płci i klasy
Taniec2.png Taniec 2
Postać wykonuje taniec zależny od płci i klasy
Taniec3.png Taniec 3
Postać wykonuje taniec zależny od płci i klasy
Taniec4.png Taniec 4
Postać wykonuje taniec zależny od płci i klasy
Taniec5.png Taniec 5
Postać wykonuje taniec zależny od płci i klasy
Taniec6.png Gumsan Style
Postać tańczy "Gangnam Style"


Emocje wspólne

Na tą kategorię składają się dwie emocje wyrażające miłość oraz jedna wyrażająca złość.

Emocje te wymagają drugiej postaci oraz jej zgody.

Postać udziela zgodę na interakcję poprzez kliknięcie przycisku.

Wyjątkiem jest sytuacja gdy postaci są w związku małżeńskim, emocje miłości nie wymagają wtedy potwierdzenia.

Emocje na pasku interakcji postaci:


Pasekg.png


Emocje miłości

Ikona
Nazwa
Opis
Wspolne1.png Pocałunek Postaci wykonują krótki pocałunek
Wspolne2.png Francuski Pocałunek
Postaci wykonują długi pocałunek


Emocje złości

Ikona
Nazwa
Opis
Wspolne3.png Uderzenie Postać policzkuje drugą postać


Pełna lista emocji

W tym miejscu znajduje się pełna lista emocji wraz z podkreśleniem wymaganej zgody.

Ikona
Nazwa
Wymagana zgoda
Emocje1.png Klaszcz
Nie.png
Emocje2.png Zgoda
Nie.png
Emocje3.png Wybaczyć
Nie.png
Emocje4.png Denerwować
Nie.png
Emcoje5.png Uwodzić
Nie.png
Emocje6.png Smutek
Nie.png
Emocje7.png Odmowa
Nie.png
Emocje8.png Rozweselać
Nie.png
Emocje9.png Drwić
Nie.png
Emocje10.png Radość
Nie.png
Emocje11.png Powitanie 1
Nie.png
Emocje12.png Powitanie 2
Nie.png
Taniec1.png Taniec 1
Nie.png
Taniec2.png Taniec 2
Nie.png
Taniec3.png Taniec 3
Nie.png
Taniec4.png Taniec 4
Nie.png
Taniec5.png Taniec 5
Nie.png
Taniec6.png Gumsan Style
Nie.png
Wspolne1.png Pocałunek
Tak.png
Wspolne2.png Francuski Pocałunek
Tak.png
Wspolne3.png Uderzenie
Tak.png

Emocje specjalne

Emocje specjalne możesz zdobyć z Czarne Tło.png Torba Emocji.png Torba Emocji, która jest nagrodą za wykonanie zadania Alarm w Świątyni Zodiaku. Każda ze zdobytych emocji może być używana przez 12h.

Ikona
Nazwa
Opis
Zamieszanie.png Zamieszanie
Impreza.png Impreza
Rozmowa telefoniczna.png Rozmowa telefoniczna
Głód.png Głód
Słońce.png Słońce
Doładowanie.png Doładowanie
Selfie.png Selfie
Drzemka.png Drzemka
Rozgrzewka.png Rozgrzewka
Samba.png Samba
Pompki.png Pompki
List miłosny.png List miłosny
Syrena.png Syrena
Księżyc.png Księżyc
Stres.png Stres
Tęcza.png Tęcza