System Wyszukiwania Grupy

System Wyszukiwania Grupy.gif

System Wyszukiwania Grupy został zaimplementowany w wersji gry 17.3. Pomaga on zorganizować grupę na dany loch jeśli spełniamy wymagania poziomowe oraz posiadamy wymagane przedmioty.

Gdzie go znajdę?

Istnieją dwie drogi aby otworzyć okno Systemu Wyszukiwania Grupy:


Sposób Pierwszy

Okno systemu można otworzyć kombinacją "SHIFT + J".


Sposób Drugi

Okno systemu można otworzyć rozwijając menu znajdujące się pomiędzy klawiszami szybkiego dostępu(oznaczone na zielono}, po czym wybieramy ikonę Wyszukiwanie Grupy(oznaczona na czerwono).


Pasek wyboru.png

Wygląd oraz obsługa

Wygląd okna Systemu Wyszukiwania Grupy

Okno posiada jasną oraz przejrzystą budowę. Klikając na pasek "Wybierz loch" pokaże nam się lista dostępnych lochów oraz wymagania jakie musimy spełnić aby zapisać się do systemu.


Lista lochów oraz wymagania


Świątynia Smoka


Twierdza Czerwonego Smoka

 • Wymagania:


Strażnica Nemere

 • Wymagania:
  • Co najmniej 100 poziom postaci.


Zaklęty Las


Świątynia Ochao

 • Wymagania:
  • Co najmniej 95 poziom postaci.


Świątynia Zodiaku

 • Wymagania:
  • Co najmniej 20 poziom postaci.


Schronienie Meley

 • Wymagania:


Jeżeli postać posiada wymagany poziom oraz gracz posiada w ekwipunku potrzebne przedmioty, po kliknięciu przycisku Szukaj gracz trafi do kolejki.

Nie możemy wejść do kolejki gdy:

 • Jesteśmy w lochu
 • Nie spełniamy wymagań mapy
 • Jesteśmy na strefie walki

Podczas bycie w kolejne nie można:

 • Wejść na strefę walki
 • Wejść do lochu
Minimapa z znaczkiem informującym o stanie wyszukiwania

Gdy gracz wejdzie do kolejki przy jego minimapie pokaże się ikonka informująca o stanie wyszukiwania grupy.

Jak to działa?

Co znaczy kropka przy minimapie?

Gracz gdy wchodzi do kolejki wyszukiwania grupy zostaje dodany na listę z ostatnim numerem.

Ikony progresu wyszukiwania

W tym momencie gracz otrzymuje jedna z ośmiu możliwych ikon progresu wyszukiwania. Na grafice ikony są ułożone w następujący sposób:

 • Grupa gotowa do podjęcia lochu(8 osób gotowych w tym jeden dowodzący)
 • Brakuje jednej osoby
 • Brakuje dwóch osób
 • Brakuje trzech osób
 • Brakuje czterech osób
 • Brakuje pięciu osób
 • Brakuje sześciu osób
 • Brakuje siedmiu osób


Opuszczenie kolejki i ponowne dołączenie spowoduje ponowne ustawienie gracza na ostatniej pozycji w kolejce.


Na jakiej zasadzie działa wyszukiwanie grupy?


System wyszukuje oraz łączy graczy w drużyny na zasadach zwykłej drużyny, oznacza to że różnica poziomowa pomiędzy dowodzącym a innym graczem nie może być większa 30 poziomów.


Na jakiej zasadzie działa wybieranie lidera grupy?


Lider grupy zostaje wybrane według trzech kryteriów:

 • Poziom umiejętności Dowodzenie
 • Poziom postaci
 • Kolejność dołączenia do kolejki


Jeżeli na którymś poziomie wystąpi remis pomiędzy jednym lub więcej graczy algorytm schodzi poziom niżej.