Charyzma

Charyzma Umiejętność.png

Charyzma - pasywna umiejętność dostępna dla każdej postaci wprowadzona do gry wraz z aktualizacją 20.2.

Jak działa?

Ta umiejętność pomoże Wam w dowodzeniu grupą. Przenosi mianowicie na Was część bonusów, które przydzielicie członków Waszej drużyny za pomocą ról. Jeśli np. przydzielicie pewnego członkowi grupy rolę blokującego, to podwyższą się nie tylko PŻ tego blokującego, lecz w niewielkim stopniu także Wasze. Bonusy, które otrzymacie, wzrastają wraz z poziomem Waszej charyzmy oraz z liczebnością Waszej grupy: im wyższy poziom Waszej charyzmy i im liczebniejsza Wasza grupa, tym większe będą Wasze bonusy od dowodzenia.

Rozwój Umiejętności

Charyzmę rozwija się za pomocą trzech Ksiąg Umiejętności:

Wartość Bonusu

Wartość bonusu jest niezależna od rozwoju umiejętności Dowodzenie.

Premie do Charyzmy kumulują się z podstawowymi statystykami lidera drużyny.
Jeśli Charyzma jest na poziomie P, lider grupy otrzymuje 15% + 50% = 65% z przypisanych ról.
Uzyskana wartość jest zawsze zaokrąglana w dół.

Poziom Umiejętności Bonus lidera
1 1%
2 2%
3 3%
4 4%
5 5%
6 6%
7 7%
8 8%
9 9%
10 10%
11 11%
12 12%
13 13%
14 14%
15 15%
16 16%
17 17%
18 18%
19 19%
M1 20%
Poziom Umiejętności Bonus lidera
M2 21%
M3 22%
M4 23%
M5 24%
M6 25%
M7 26%
M8 27%
M9 28%
M10 29%
G1 30%
G2 32%
G3 34%
G4 36%
G5 38%
G6 40%
G7 42%
G8 44%
G9 46%
G10 48%
P 50%

Zobacz też