Okno Magazynu

Okno Magazynu.gif

Dozorca.png

Informacje Ogólne

Magazyn jest dostępny za pośrednictwem

i ma 45 miejsc, w których można przechowywać przedmioty.

Dozorcę znajdziesz na mapach Joan, Bokjung, Songpa, Pyungmoo, Bakra, Daeyami, Jayang, Yongan, Miryang, a także na Przylądku smoczego ognia. Aby skorzystać z okna magazynu trzeba uiścić jednorazową opłatę w wysokości 500 Czarne Tło.png Yang.png Yang, ta opłata dotyczy wszystkich postaci na koncie. Okno magazynu, jak i hasło jest wspólne dla wszystkich postaci na jednym koncie. Jest to praktyczne, ponieważ możesz wymieniać przedmioty pomiędzy wszystkimi swoimi postaciami. Wadą jest jednak pewien brak przestrzeni, który wkrada się po dłuższym czasie gry.

Jeśli przestrzeń nie jest wystarczająca, możesz zwiększyć ilość miejsca na przechowanie przedmiotów. W tym celu trzeba zakupić Powiększony Skład w Item-Shop. Oferta czasowa, która rozszerza magazyn z jednego do trzech miejsc (a więc łącznie 135 pól). Po upływie danego okresu dodatkowe strony magazynu znikną. Możesz ponownie uzyskać dostęp do pozycji przechowywanych na tych dodatkowych stronach, tylko po ponownym zakupie powiększonego składu. Gra oferuje nam jeszcze jedno okno magazynu, znajdziesz je w ekwipunku postaci klikając w ikonę magazyn Item-Shopu, tutaj znajdują się przedmioty, które kupiłeś w Item-Shopie. Jeśli nie są one natychmiast dostępne, pomocne jest ponowne uruchomienie gry.

Wygląd magazynu w grze:
Okno Magazynu gra.png Magazyn Item-Shopu gra.png

Bezpieczeństwo magazynów

 • Dla większego bezpieczeństwa hasło magazynu musi być zmieniane regularnie.
 • W nagrodę gracze otrzymają za to 1 z 4 bonusów magazynu:
  • EXP 3%
  • DEF +20
  • HP 1%
  • Silny Przeciwko potworom 3%
 • Hasło magazynu może składać się z następujących znaków: a-z, A-Z, 0-9.
 • Hasło nie może zawierać 3 powtórzonych obok siebie cyfr ani następujących po sobie kolejnych cyfr.

Ważne

 • Za otwarcie magazynu po raz pierwszy Dozorca pobierze opłatę w wysokości 500 Czarne Tło.png Yang.png Yang.
 • Dozorca otwiera magazyn na hasło - takie same dla każdej postaci danego konta. W ten sposób można przenosić przedmioty między postaciami na jednym koncie.
 • W magazynie odbiera się przedmioty zakupione w Item-Shop, w specjalnie przeznaczonej do tego zakładce.
 • Dozorca wymieni twoje Czarne Tło.png Yang.png Yang na Czarne Tło.png Sreb. Sztab..png Srebrne Sztabki i Czarne Tło.png Złota Sztab..png Złote Sztabki.
 • Dozorca wymieni twoje Czarne Tło.png Yang.png Yang na Won. Ta usługa kosztuje 3.000.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang
 • Wymiana Won na Czarne Tło.png Yang.png Yang dokonywana jest bezpłatnie.
 • Standardowe hasło to 000000, w każdej chwili możesz je zmienić używając funkcji Zmień hasło

Zmiana hasła magazyn.png

 • Hasło do magazynu gry i magazynu Item-Shopu są takie same.
 • Jeżeli zmienisz hasło i je zapomnisz, to możesz wysłać nowe poprzez stronę Metin2.pl.