Świątynia Smoka

Świątynia-Panorama.jpg


Świątynia Smoka
INFORMACJE
  • Wejście od Lv 75.
  • Aby wejść do Świątyni Smoka, należy przekazać 3x Czarne Tło.png Kręty Klucz.png Kręty Klucz NPC Duchowi Sura znajdującego się na końcu Groty Wygnańców 2.
  • Po przekazaniu odpowiedniej ilości Czarne Tło.png Kręty Klucz.png Krętych Kluczy, lider grupy wyznacza hasło, które umożliwia wejście do Świątyni Smoka. Każdy z graczy będący w grupie ma 5 min., aby wpisać hasło wcześniej ustalone przez lidera. Po upływie tego czasu, wejście nie będzie możliwe.
  • W ciągu 1 godz. grupa ma szansę pokonać smoka, jeśli się nie uda, to po wyznaczonym czasie, zostaną przeniesieni na początek Groty Wygnańców.
  • Do Świątyni Smoka można wchodzić raz na 1 godz.
Mapa

Świątynia Smoka.jpg

Metiny
Potwory
NPC
Żyły
Brak żył na tej mapie.


Pozostałe informacje
Lokacje potworów
Obszary występowania metinów

Brak.

Brak

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Nie można dotrzeć na ten obszar za pomocą Staruszka
Nie można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter

▲ Na górę ▲