Strażnica Nemere

Wieża Strażnika Nemere-Panorama.png


Strażnica Nemere
INFORMACJE
  • Wejście od Lv 100, tylko w grupie.
  • Działa tu bonus odporny na Lód oraz Czarne Tło.png Talizman Lodu.png Talizman Lodu.
  • W grupie musi się znajdować co najmniej jeden Ninja i Szaman.
  • Wchodzić można co 4 godz.
  • Nie można używać wierzchowców.

Każdy poziom lochów posiada indywidualne zadania.

Limit czasu na przejście wszystkich map wynosi 1 godzinę. Aby wejść do Strażnicy Nemere, musisz znaleźć się w grupie, w której wszyscy jej członkowie osiągneli poziom 100 lub wyższy, oraz musi się tam znajdować przynajmniej jeden reprezentant klasy Ninja oraz Szaman. Aby dostać się na pierwsze piętro, przywódca grupy musi porozmawiać ze Strażnikiem Lodowej Ziemi, znajdującym się na Górze Sohan. W przypadku rozłączenia lub awarii, gracz ma 5 minut aby porozmawiać ponownie ze strażnikiem, lecz musi się on znajdować na tym samym kanale, na którym nastąpiło pierwsze wejście. Obrażenia zadawane przez potwory na mapie są bardzo wysokie, lecz można je zmniejszyć za pomocą bonusu Odporność Na Zimno.

Pierwsze Piętro:

Zadanie: Pokonaj wszystkich wrogów!

Aby dostać się na kolejne piętro, musisz oczyścić cały poziome ze wszystkich potworów.

Drugie Piętro:

Zadanie: Znajdź prawdziwy Klucz Lodowego Kwiatu!

Na tym piętrze będziesz musiał zabijać potwory do czas, aż nie wyleci z nich Klucz Lodowego Kwiatu. Niektóre kluczę mogą być fałszywe. Klucz może być używany wyłącznie przez Szamanów.

Trzecie Piętro:

Zadanie: Pokonaj wszystkich wrogów!

Musisz zabić wszystkie potwory na piętrze, aby dostać się dalej.

Czwarte Piętro:

Zadanie: Pokonaj wszystkich wrogów!

Musisz zabić wszystkie potwory na piętrze, aby dostać się dalej. Po oczyszczeniu całego piętra, pojawi się fala w której znajduje się Szel wraz z Mroźny Książę. Bossa może zabić tylko z nałożoną umiejętnością Odbicie.

Piąte Piętro

Zadanie: Otwórz 5 Arktycznych Kostek za pomocą Gwiazdy Północy.

Na tym poziomie musisz otworzyć 5 Arktycznych Kostek za pomocą za pomocą Gwiazdy Północy, przeciągając ją na kolumnę. Kolejność otwierania zmienia się za każdym razem. W przypadku błędu klucz zniknie, lecz kostka zostanie.

Szóste Piętro:

Zadanie: Pokonaj wszystkich wrogów oraz zniszcz wszystkie Metiny Chłodu.

Należy zniszczyć wszystkie potwory. Później pojawiają się metiny, które również należy zniszczyć. Metiny otrzymują obrażenia tylko od Szamanów.

Siódme Piętro:

Zadanie: Zabij prawdziwego Szela!

Na tym piętrze pojawi się 5 Szelów (4 fałszywe i 1 prawdziwy). Są one otoczone zgrają potworów. Waszym zadaniem jest zabić prawdziwego Szela. Kiedy fałszywy Szel osiągnie połowę życia - znika. Tylko postacie z nałożonym efektem Pomoc Smoka mogą zabić bossa.

Ósme Piętro:

Zadanie: Znajdź prawdziwy Klucz Lodowego Kwiatu.

Na tym piętrze będziesz musiał zabijać potwory do czas, aż nie wyleci z nich Klucz Lodowego Kwiatu. Niektóre kluczę mogą być fałszywe. Klucz może być używany wyłącznie przez Szamanów.

Dziewiąte Piętro:

Zadanie: Zniszcz Kolumnę Smoka Północy.

W tym miejscu musisz zniszczyć Kolumnę Smoka Północy, otoczoną przez potwory. Przywołuje ona również te same potwory, co Metin Chłodu. Tylko Ninja oraz Szaman mogą ją uszkodzić.

Po zniszczeniu kolumny, pojawi się Lodowy Lew (NPC). Tylko lider grupy może z nim porozmawiać. Przenosi on całą grupę na ostatnie piętro strażnicy.

Dziesiąte Piętro:

Zadanie: Pokonaj Nemere

To jest ostatnie piętro Strażnicy. Tutaj musisz pokonać ostatniego bossa: Nemere, otoczonego przez inne potwory. Po zabiciu zostaniesz teleportowany z powrotem na Górę Sohan.

Mapa

Wieża Strażnika Nemere.jpg

Metiny
Potwory
NPC
Żyły
Brak żył na tej mapie.


Pozostałe informacje
Lokacje potworów
Obszary występowania metinów

Brak.

Brak

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Nie można dotrzeć na ten obszar za pomocą Staruszka
Nie można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter

▲ Na górę ▲