Górnictwo

GÓRNICTWO Banner.jpg


Informacje Ogólne

Górnictwo jest podstawowym działem systemu Alchemii w grze.
Górnictwo jest bardzo popularną i stosunkowo łatwą formą zarobku dla graczy rozpoczynających przygodę z Metin2. Możemy wydobywać rudy, przetapiać, a przetopami handlować z innymi graczami zarabiając w ten sposób Czarne Tło.png Yang.png Yang, przykładowo na miksturki lub księgi umiejętności. Po przetopieniu rudy i uzyskaniu przetopów możliwe jest poprawienie właściwości elementów biżuterii (powszechnie znanych jako akcesoria) dostępnych w grze:

Nim wzmocnimy nasze akcesoria właściwymi przetopami konieczne jest otwarcie slotów lub "gniazd" na tych akcesoriach i do tego będziemy potrzebować Czarne Tło.png Diament.png Diamentu. Po utworzeniu tych slotów możliwe jest wstawienie przetopów do akcesoriów z tego samego materiału. Zarówno proces dodawania slotów, jak i wyposażenie w przetopy przedmiotów może się nie udać. Ponadto maksymalna liczba możliwych slotów wynosi 3 dla każdego akcesoria.
Potrzebujemy Czarne Tło.png Diament.png Diament do utworzenia Czarne Tło.png Slot.png Slotów w przedmiocie:

np. Czarne Tło.png Szafirowa Bransoleta.png Szafirowa Bransoleta -> potrzebujemy przetop Czarne Tło.png Szafir.png Szafiru -> Szafirowa Bransoletka+9.jpg

Dodane przetopy mają limit czasowy, który zaczyna biec od ostatniego wkładu do pierwszego tylko wtedy, gdy postać ma je założone. Jeśli minie czas, przetop zniknie, pozostawiając szczelinę pustą, zaczynając pochłaniać czas następnego. W dowolnym momencie mamy możliwość osadzenia kolejnego przetopu w pusty slot. Każdy kolejny przetop ma niższą szansę na pomyślne umieszczenie w slocie. Łączny czas trwania kompletu przetopów wynosi 42 godziny (6 + 12 + 24):

Slot Czas trwania Premia bonusów Szansa sukcesu
1 24 godziny 10% 90%
2 12 godzin 10% 80%
3 6 godzin 20% 70%


System Respu Rud

 • Wszystkie rudy na danym kanale respią się w mniej więcej w tym samym momencie po restarcie serwera, następnie z każdą kolejną godziną ich respy są coraz bardziej rozsunięte. Dzieje się tak ponieważ czas respawnu każdej rudy wynosi godzinę i kilka sekund, w związku z tym każdy resp danej rudy opóźnia o około 4 minuty w ciągu 24 godzin.
 • Przez taką mechanikę respu rud przez lata gry powstało fałszywe przekonanie, że rud po restartach jest mniej. Zapewne miało na to wpływ, że czasy trwania poszczególnych rud w początkowych dnia po restarcie w dużym stopniu się pokrywają.
 • Liczba respów rud jest stała dla każdej z map na których występują a czas każdej z nich to od 8 do 12 minut.
 • Mając na uwadze powyższe informacje można wyciągnąć wniosek, że najoptymalniej jest kopać rudy po uływie 72 godzin od restartu serwera, pozwala to na zachowanie ciągłości górnictwa i zminimalizowanie czasu oczekiwania.
 • Respy rud na różnych kanałach mogą być przesunięte względem siebie, w przypadku gdy wszystkie kanały nie zostały uruchomione w tym samym momencie w czasie przerwy technicznej.


Umiejętność Górnicza

 • Przygodę z górnictwem możemy rozpocząć po osiągnięciu 30 poziomu postaci.
 • Podstawowym narzędziem w górnictwie jest Czarne Tło.png
  Czarne Tło.pngKilof.png
   Kilof.
 • Nasz pierwszy Kilof możemy kupić za cenę 80.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang u drwala , który znajduje się w drugiej wiosce każdego Królestwa.
 • Musimy odszukać żyłę Żyła Kryształu.png, z której będziemy wydobywać rudę. Znajdują się one na wielu mapach tzw. "otwartego świata" w losowych miejscach.
 • Wydobycie rudy rozpoczynamy przez kliknięcie na żyłę lewym przyciskiem myszy. Nasza postać wykonuje serię uderzeń Kilofem. Ilość tych uderzeń jest losowa. Musimy zaczekać do momentu, aż postać przestanie wydobywać rudę. Po pomyślnym wydobyciu, obok nas wypada porcja urobku.
 • Przy nierozwiniętej umiejętności górnictwa przy użyciu kilofa +0 mamy 20% szansy na pomyślne wydobycie rudy.
 • Zarówno po pomyślnym jak i niepomyślnym wydobyciu liczba naszych Punktów Wydobycia rośnie o 1.
 • Ilość wydobytej rudy jest losowa.
 • Wydobytą Rudę możemy uszlachetnić u gildyjnego alchemika, który gotów jest podjąć się przetopienia każdych 100 sztuk rudy za drobną opłatą. Dodatkowo, (za wyjątkiem Czarne Tło.png Diamentowy Kamień.png Diamentowego Kamienia) alchemik będzie od nas żądał dowolnego Czarne Tło.png Kamień Duszy.png Kamienia Duszy od +0 do +3. Najlepiej przy tym jest korzystać z usług fachowców z danej dziedziny, czyli np. chcąc przetopić rudę ebonitu należy udać się do zajmującego się ebonitem, co znacznie zwiększa szanse na uzyskanie Ebonit.png Przetopu Ebonitu.

Nauka Umiejętności - Górnictwo

Rozwijanie umięjętności górnictwa pozwala zwiększyć szansę na pomyślne wydobycie rudy. Maksymalny poziom to P - Perfekcyjny Mistrz.

 • Od 0 do M1 należy poprawnie przeczytać 20 książek.
 • Od M1 do G1 należy poprawnie przeczytać 10 książek.
 • Od G1 do P należy poprawnie przeczytać 10 książek.

Działanie umiejętności górnictwa przedstawia poniższa tabela.

Poziom Umiejętności Zwiększenie szansy na wydobycie rudy
1-4 +1%
5-8 +2%
9-12 +3%
13-16 +4%
17-M1 +5%
M2-M5 +6%
M6-M9 +7%
M10-G2 +8%
G3-G6 +9%
G7-G10 +10%
P +11%


Ulepszanie Kilofa.gif

Również podnoszenie poziomu Czarne Tło.png
Czarne Tło.pngKilof.png
 Kilofa pozwala zwiększyć szansę na pomyślne wydobycie rudy.

 • Gdy zdobędziemy wymaganą liczbę Punktów Wydobycia dla danego poziomu Kilofa, możemy podnieść jego poziom. W tym celu udajemy się do:


Działanie kilofu i szanse na jego ulepszenie przedstawia poniższa tabela.

Od Poziomu 30
Kilof
Czarne Tło.pngCzarne Tło.png
Kilof.png
Cena

80.000 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Punkty Wydobycia: 6.000 12 000 24.000 48.000 96.000 192.000 384.000 768.000 1536.000 ?
Szansa na ulepszenie: - 100% 89% 78% 67% 56% 45% 34% 23% 10%
Zwiększenie szansy na wydobycie rudy: +3% +5% +8% +11% +15% +20% +26% +32% +40% +50%

Szansa na otrzymanie danej ilości rudy

Na podstawie danych zebranych przez graczy na forum, został utworzony następujący wykres przedstawiający rozkład prawdopodobieństwa otrzymania danej ilości rudy.

Rozklad gornictwo.png