Bezbronny GM

GM wybiera się w daleką i ciężką podróż.
Określonego dnia, o określonej godzinie pojawi się w Grocie Wygnańców dzierżąc w dłoniach złoty klucz do tajemniczej komnaty.
Jeśli GM :

  • bez szwanku dotrze do celu swojej podróży, na serwer spadnie moc błogosławieństw.
  • zostanie zraniony (zginie) nie więcej niż 8 razy, serwer otrzyma nagrodę, której wielkość będzie uzależniona od ilości i głębokości ran GMa (liczby śmierci).
  • zginie więcej niż 8 razy, serwer otrzyma mały upominek jako zachętę do większej troski o swojego GMa.Uwaga!
Śmierć GMa spowodowana przez gracza buntownika nie będzie miała wpływu na podsumowanie wydarzenia.
Czas jest bardzo istotny więc GM nie może czekać, będzie poruszał się do przodu niezależnie od tego, czy drogę zastąpią mu potwory, czy będzie ona pusta.