Alchemia Smoczych Kamieni

Alchemia Smoczych Kamieni jest to system wprowadzony wraz z aktualizacją 13.3. Polega na uzyskiwaniu, uszlachetnianiu i używaniu Smoczych Kamieni, dzięki którym postać otrzymuje dodatkowe bonusy.

Alchemia Smoczych Kamieni.jpg

Powyższe okno może być otwarte za pomocą ustawionego skrótu klawiaturowego (domyślnie O). Oprócz tego dostępne jest ono pod przyciskiem Alchemia Smoczych Kamieni Ikona.png, który pojawia się na liście rozwijanej po naciśnięciu przycisku Przycisk Powiększ Okno.jpg (znajdujący się pomiędzy polami szybkiego dostępu), a także pod przyciskiem Przycisk Ekwipunek Alchemia Smoczych Kamieni.png, który jest dostępny w Oknie Ekwipunku.

Smocze Kamienie

W grze występuje 6 rodzajów Smoczych Kamieni:

Każdy Smoczy Kamień ma swoją Klasę, Jakość i Poziom.

Wyróżniamy 6 Klas:

 • Surowy
 • Szlifowany
 • Rzadki
 • Antyczny
 • Legendarny
 • Mityczny

Wyróżniamy 5 Jakości:

 • Matowy
 • Przejrzysty
 • Bez Skazy
 • Znakomity
 • Wyborny

Wyróżniamy 7 Poziomów (w zależności od Klasy i Jakości Smoczy Kamień posiada od 3 do 7 poziomów):

 • +0
 • +1
 • +2
 • +3
 • +4
 • +5
 • +6

Ulepszanie Smoczych Kamieni ze względu na Klasę i Jakość zmienia ich wygląd. Poniższa grafika ukazuje zmiany w zależności od Klasy (od góry do dołu) oraz Jakości (od lewej do prawej).

Smocze Kamienie.png

Bonusy

Wyróżniamy trzy rodzaje bonusów elementarnych:

 • Bonus 1 (bonus podstawowy): Posiada je każdy Smoczy Kamień bez względu na Klasę, Jakość czy Poziom;
 • Bonus 2 (bonus Odporności na Żywioł): posiada je każdy Antyczny, Legendarny i Mityczny Smoczy Kamień;
 • Bonus 3 (bonus Siły Żywiołu): posiada je każdy Mityczny Smoczy Kamień.

Smocze Kamienie mogą przyjmować następujące liczby dodatkowych Bonusów:

 • 0 (dla kamieni o klasie Surowy);
 • Od 0 do 1 (dla kamieni o klasie Szlifowany);
 • Od 0 do 2 (dla kamieni o klasie Rzadki, Antyczny);
 • Od 0 do 3 (dla kamieni o klasie Legendarny, Mityczny).

Kamienie z maksymalną liczbą Bonusów (dodatkowo tylko tych uważanych za najlepsze z możliwych) gracze określają jako perfekcyjne (perf). Przy wyborze zestawu Smoczych Kamieni należy pamiętać o optymalnym doborze bonusów dla danej klasy postaci. Liczba i rodzaj dodatkowych Bonusów jest losowa. Ulepszanie Smoczych Kamieni ze względu na Klasę i Jakość powoduje wymieszanie liczby i rodzaju Bonusów (tzw. mixowanie).

Mityczny Smoczy Kamień: Zmiana Bonusu

Mityczne Smocze Kamienie mają możliwość dodawania, ewentualnie zmiany bonusów za pomocą Czarne Tło.png Smoczy Płomień (B).png Smoczych Płomieni. Liczba Smoczych Płomieni potrzebnych do mixu oraz opłata jaką pobierze od nas Alchemik zależą od stopnia Jakości Smoczego Kamienia.
Zależność tą przedstawia poniższa tabela:


Stopień Jakości Matowy Przejrzysty Bez Skazy Znakomity Wyborny
Liczba wymaganych Smoczych Płomieni 1 3 9 27 81
Koszt (Yang) 500.000 ? ? ? ?


W tym celu w rozmowie z Alchemikiem należy wybrać opcję "Mityczny Smoczy Kamień: Zmiana bonusu". W następnym kroku potwierdzamy zamiar zmiany bonusu, po czym ukaże się panel. W tym panelu w pustym slocie po lewej stronie umieszczamy Mityczny Smoczy Kamień przeznaczony do mixu. Jeśli w ekwipunku posiadamy odpowiednią liczbę Smoczych Płomieni oraz Czarne Tło.png Yang.png Yang wciskamy przycisk Zastosuj.

Zmiana Bonusu Mitycznych Smoczych Kamieni.png


Uwaga! Poniżej przedstawiono bonusy dla Smoczych Kamieni na najwyższych możliwych parametrach (Mityczny, Wyborny, Poziom +6).

Smoczy Kamień Bonus 1
(podstawowy)
Bonus 2
(od Antycznego)
Bonus 3
(tylko Mityczne)
Dodatkowe Bonusy (max.3)
(Można zmieniać)
Mityczny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
+16 Inteligencja 16% Odporność na Lód 16% Siła Lodu 24% Obrażenie Umiejętności
24% Odporność na Obrażenia Umiejętności
+24 Magiczna Obrona
+24 Wartość Magicznego Ataku
Mityczny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
+16 Siła 16% Odporność na Ogień 16% Siła Ognia 24% Średnie Obrażenia
24% Odporność na Obrażenia
+320 Obrona
+480 Wartość Ataku
Mityczny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
+800 PE 16% Odporność na Wiatr 16% Siła Wiatru +4.800 Max PŻ
32% Maks. PŻ
16% obrażeń będzie dodanych do PŻ
16% Regeneracja PŻ
8% Szansa na odzyskanie PŻ
Mityczny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
+16 Zręczność 16% Odporność na Ziemię 16% Siła Ziemi 24% Silny przeciwko
Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom
24% Odporność na
Wojowników/Ninja/Sura/Szamanów/Atak Likanów
Mityczny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
+2.400 PŻ 16% Odporność na Błyskawice 16% Siła Błyskawic +2.400 Max PE
32% Maks. PE
16% Regeneracja PE
16% obrażeń będzie dodanych do PE
8% Szansa na odzyskanie PE
Mityczny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
+16 Witalność 16% Odporność na Mrok 16% Siła Mroku 16% Szansa na uniknięcie Strzały
16% Odporność na cios krytyczny
16% Odporność na przeszywający cios
16% Szansa na Odbicie Ciosu
16% Szansa na blok ciosów

Żywioły

Bonusy nr 2 i 3 są to tzw. bonusy Żywiołów. Odporność zmniejsza otrzymywane obrażenia, a siła - zwiększa o zadany procent. Poniżej przedstawiono jakie potwory należą do danego Żywiołu.

Smoczy Kamień Żywioł Rodzaj potworów
Mityczny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
Lód.png
Lód
Mityczny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
Ogień.png
Ogień
Mityczny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
Wiatr.png
Wiatr
Mityczny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
Ziemia.png
Ziemia
Mityczny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
Błyskawice.png
Błyskawice
Mityczny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
Mrok.png
Mrok

Handel Smoczymi Kamieniami

Antyczne, Legendarne i Mityczne kamienie są zdatne do handlu. Szczegółowo ukazuje to poniższa tabela:

Klasa Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie
NPC z Graczem przez Tobół
Surowy No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Szlifowany No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Rzadki No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Antyczny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo
Legendarny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo
Mityczny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo

Uwaga! Smoczych Kamieni NIE można zabezpieczyć za pomocą Czarne Tło.png Pergamin Więzi.png Pergaminu Więzi.

Moc Smoczego Oka

Moc Smoczego Oka jest to misja dzienna, która pozwala na uzyskanie 50 sztuk Czarne Tło.png Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamków Smoczego Kamienia. Misja dostępna jest od 30 poziomu i należy ją aktywować u Alchemika. NPC każe nam wydropić z Potworów 10 Odłamków Smoczego Kamienia. Po wydropieniu zadanej ilości wracamy do Alchemika, który zamienia nasze Odłamki na Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe). Jest to serce smoka, które kryje w sobie jeden z sześciu Smoczych Kamieni:

Wygląd Nazwa Klasa Jakość Poziom
Surowy Smoczy Diament (matowy).png Smoczy Diament Surowy Matowy +0
Surowy Smoczy Rubin (matowy).png Smoczy Rubin Surowy Matowy +0
Surowy Smoczy Jadeit (matowy).png Smoczy Jadeit Surowy Matowy +0
Surowy Smoczy Szafir (matowy).png Smoczy Szafir Surowy Matowy +0
Surowy Smoczy Granat (matowy).png Smoczy Granat Surowy Matowy +0
Surowy Smoczy Onyks (matowy).png Smoczy Onyks Surowy Matowy +0

W celu wydobycia Smoczego Kamienia klikamy na Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe) prawym przyciskiem myszy. Otrzymujemy Smoczy Kamień w losowym rodzaju, który ląduje do odpowiedniej zakładki w ekwipunku panelu Alchemii Smoczych Kamieni.
Każda kolejna przemiana 10 sztuk Czarne Tło.png Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamków Smoczego Kamienia w Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe) odbywa się automatycznie, dzięki czemu nie musimy za każdym razem odwiedzać NPC. Jednakże nasze zdolności są ograniczone przez tytułową Moc Smoczego Oka, która pozwala nam na zamianę pięciu Cor Draconis. W celu odnowienia Mocy Smoczego Oka musimy znowu udać się do Alchemika, który przekaże nam ją nie więcej niż raz na 24 godziny. Odnowienia możemy dokonać wraz z upływem godziny 02:00.

Odłamek Smoczego Kamienia

Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamki Smoczego Kamienia możemy uzyskać ze wszystkich Potworów (tzw. Drop alternatywny), jeżeli posiadamy Moc Smoczego Oka. Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat Odłamków:

 • Czas trwania - 24 godziny (upływa niezależnie, czy postać jest zalogowana).
 • Nie może zostać wyrzucony z ekwipunku.
 • Nie może być przekazywany w oknie handlu.
 • Nie może być sprzedany w prywatnym sklepie.
 • Może być sprzedany u NPC.
 • Może być grupowany w jednej kratce, jednak z powodu ograniczonego czasu trwania można grupować tylko kamienie z dokładnie takim samym czasem trwania (z dokładnością co do sekundy).

Cor Draconis

Odmiany Cor Draconis

 • W zależności od odmiany Cor Draconis można z nich uzyskać różne Smocze Kamienie. Taką zależność przedstawia poniższa tabela:
Cor Draconis Smoczy Kamień Klasa Stopień Jakości Poziom
Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe) Losowy Surowy Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (zwyczajne).png Cor Draconis (zwyczajne) Losowy od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Atrum (zwyczajne).png Cor Atrum (zwyczajne) Onyks od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Diamas (zwyczajne).png Cor Diamas (zwyczajne) Diament od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Granatum (zwyczajne).png Cor Granatum (zwyczajne) Granat od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Jadeit (zwyczajne).png Cor Jadeit (zwyczajne) Jadeit od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Rubinum (zwyczajne).png Cor Rubinum (zwyczajne) Rubin od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Saphirum (zwyczajne).png Cor Saphirum (zwyczajne) Szafir od Surowego do Szlifowanego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis+ (zwyczajne).png Cor Draconis+ (zwyczajne) Losowy od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Atrum+ (zwyczajne).png Cor Atrum+ (zwyczajne) Onyks od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Diamas+ (zwyczajne).png Cor Diamas+ (zwyczajne) Diament od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Granatum+ (zwyczajne).png Cor Granatum+ (zwyczajne) Granat od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Jadeit+ (zwyczajne).png Cor Jadeit+ (zwyczajne) Jadeit od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Rubinum+ (zwyczajne).png Cor Rubinum+ (zwyczajne) Rubin od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Saphirum+ (zwyczajne).png Cor Saphirum+ (zwyczajne) Szafir od Surowego do Szlifowanego Losowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (szlachetne).png Cor Draconis (szlachetne) Losowy od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Atrum (szlachetne).png Cor Atrum (szlachetne) Onyks od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Diamas (szlachetne).png Cor Diamas (szlachetne) Diament od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Granatum (szlachetne).png Cor Granatum (szlachetne) Granat od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Jadeit (szlachetne).png Cor Jadeit (szlachetne) Jadeit od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Rubinum (szlachetne).png Cor Rubinum (szlachetne) Rubin od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Saphirum (szlachetne).png Cor Saphirum (szlachetne) Szafir od Surowego do Rzadkiego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (drogocenne).png Cor Draconis (drogocenne) Losowy od Surowego do Antycznego Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (antyczne).png Cor Draconis (antyczne) Losowy Antyczne Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (legendarne).png Cor Draconis (legendarne) Losowy Legendarne Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (mityczne).png Cor Draconis (mityczne) Losowy od Szlifowanego do Legendarnego Matowy +0
 • Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat Cor Draconis:
  • Nie może zostać wyrzucony z ekwipunku
  • Nie może być przekazany w oknie handlu
  • Nie może być sprzedany u NPC
  • Może być grupowany w jednym slocie ekwipunku
  • Może być magazynowany i przenoszony między postaciami w ramach tego samego konta

Uszlachetnianie Smoczych Kamieni

W celu ulepszenia Smoczych Kamieni należy w rozmowie z Alchemikiem wybrać Uszlachetnienie Smoczych Kamieni. Ta czynność wyświetli specjalny panel służący do ulepszeń. Można ulepszyć Smocze Kamienie na trzy sposoby: ze względu na Klasę, stopień Jakości oraz Poziom. Każde ulepszenie wymaga uiszczenia u Alchemika pewnej kwoty Czarne Tło.png Yang.png Yang, zależnej od rodzaju ulepszenia.

Ulepszanie Klasy


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Klasy.jpg


W celu ulepszenia Klasy potrzebujemy dwóch Smoczych Kamieni o dowolnym stopniu Jakości i Poziomie, ale tej samej Klasy. W przypadku sukcesu otrzymujemy jeden matowy Smoczy Kamień +0 o jedną Klasę wyższy. Liczba i ewentualne rodzaje dodatkowych bonusów są losowane (nie zależą od Smoczych Kamieni użytych do ulepszania). W razie niepowodzenia zwracany jest jeden Smoczy Kamień, a drugi ulega zniszczeniu. Poniższa tabela przedstawia opłaty jakie trzeba uiścić u Alchemika za ulepszanie danej Klasy.

Ulepszanie Koszt (Yang)
Surowy do Szlifowanego 30.000
Szlifowany do Rzadkiego 50.000
Rzadki do Antycznego 70.000
Antyczny do Legendarnego 100.000
Legendarny do Mitycznego 150.000

Ulepszanie Jakości


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Jakości.jpg


W celu ulepszenia stopnia Jakości potrzebujemy dwóch Smoczych Kamieni o dowolnym Poziomie oraz tej samej Klasie i tym samym stopniu Jakości. W przypadku sukcesu otrzymujemy jeden Smoczy Kamień +0 o tej samej Klasie, ale wyższym stopniu Jakości. Liczba i ewentualne rodzaje dodatkowych bonusów są losowane (nie zależą od Smoczych Kamieni użytych do ulepszania). W razie niepowodzenia zwracany jest jeden Smoczy Kamień, a drugi ulega zniszczeniu. Poniższa tabela przedstawia opłaty jakie trzeba uiścić u Alchemika za ulepszanie danej Jakości.

Ulepszanie Koszt (Yang)
Matowy do Przejrzystego 20.000
Przejrzysty do Bez Skazy 30.000
Bez Skazy do Znakomitego 40.000
Znakomity do Wybornego 50.000

Ulepszanie Poziomu


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Jakosci Multi.png


Ulepszenie poziomu powoduje wzrost wartości bonusów Smoczego Kamienia, zarówno stałych jak i dodatkowych. W celu ulepszenia poziomu Smoczego Kamienia wymagana jest Smocza Fasola oraz Czarne Tło.png Yang.png Yang. Wyróżniamy trzy rodzaje Smoczych Fasoli:


Grafika Nazwa Szansa Koszt (Yang)
Zielona Smocza Fasola.png Zielona Smocza Fasola b.d. 10.000
Niebieska Smocza Fasola.png Niebieska Smocza Fasola b.d. 20.000
Różowa Smocza Fasola.png Różowa Smocza Fasola +10 % 30.000


Ulepszanie może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku Smoczy Kamień nie zostanie zniszczony, jedynie jego poziom zostanie obniżony lub nie zmieni się.
Poniżej tabela prezentuje możliwe ulepszenia poziomu Smoczych Kamieni:

Matowy Przejrzysty Bez Skazy Znakomity Wyborny
Surowy +2 +2 +3 +3 +4
Szlifowany +3 +3 +3 +4 +4
Rzadki +4 +4 +4 +4 +4
Antyczny +4 +4 +4 +4 +5
Legendarny +4 +4 +4 +5 +6
Mityczny +4 +4 +4 +5 +6

Czarne Tło.png Zielona Smocza Fasola.png Zielona Smocza Fasola jest dostępna w Item-Shop za cenę 19 SM, a także można ją zdobyć z niektórych Metinów. Poszerzony drop Fasoli jest dostępny w każdą niedzielę od 15:00 do 19:00. Oprócz tego wszystkie rodzaje Fasoli można zdobyć z wielu skrzyń eventowych lub skrzyń dostępnych w ramach okresowych okazji w Item-Shopie.

Używanie Smoczych Kamieni

Panel Smoczej Alchemii.png

Panel Smoczej Alchemii pojawia się po otwarciu okna Alchemii Smoczego Kamienia (pod przyciskiem O). W górnej części znajduje się 6 pól o kolorach odpowiadających rodzajom Smoczego Kamienia (Diament - białe, Rubin - czerwone itd.). Poniżej tego widoczne są dwa przyciski: przycisk Niebo Przycisk Niebo.png oraz przycisk Ziemia Przycisk Ziemia.png. Są to przyciski nawigujące pomiędzy dwoma panelami (zestawami) Alchemii. Wybrany przycisk mieni się na kolorowo (domyślnie jest to przycisk Niebo), a drugi - na szaro.

Zbrojenie Smoczych Kamieni

Oba zestawy możemy uzbroić Smoczymi Kamieniami. Wystarczy, że przeciągniemy Smoczy Kamień do odpowiedniego pola lub naciśniemy na niego prawym przyciskiem myszy. Po wykonaniu tej operacji pojawia się ostrzeżenie o możliwej utracie Smoczego Kamienia, w przypadku usunięcia Smoczego Kamienia z zestawu.

Uwaga! Przed umieszczeniem Smoczego Kamienia w zestawie, zaleca się maksymalne ulepszenie jego poziomu.

Rozbrajanie Smoczych Kamieni

W celu zdjęcia Smoczego Kamienia z zestawu należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy lub przeciągnąć go na jedno z pól poza panelem. Pojawia się wtedy ostrzeżenie o tym, że Smoczy Kamień może ulec zniszczeniu w wyniku tej operacji. W przypadku, gdyby tak się stało do naszego ekwipunku trafia Czarne Tło.png Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamek Smoczego Kamienia, a dany Smoczy Kamień zostaje bezpowrotnie zniszczony.

Uwaga! U Alchemika możemy kupić Czarne Tło.png Smocze Cęgi.png Smocze Cęgi za cenę 100.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang , które zwiększają szanse na sukces podczas zdejmowania Smoczego Kamienia. Mimo to, szansa na pomyślne zdjęcie jest stosunkowo niska. W celu zagwarantowania sobie 100% szansy na sukces podczas zdejmowania Smoczego Kamienia, powinniśmy zdobyć Czarne Tło.png Smocze Cęgi+.png Smocze Cęgi+.

Aktywowanie Smoczych Kamieni

Po uzbrojeniu Smoczego Kamienia możemy już korzystać z bonusów Smoczego Kamienia klikając na przycisk Aktywuj. Po wykonaniu tej operacji nasza postać otrzymuje bonusy Smoczego Kamienia a jego czas trwania zaczyna się odliczać. Dodatkowo w lewym górnym rogu pojawia się odpowiednia ikonka Alchemia Smoczych Kamieni Ikona2.png (Niebo) lub Alchemia Smoczych Kamieni Ikona1.png (Ziemia), w zależności, który zestaw aktywowaliśmy. By zatrzymać aktywację musimy wcisnąć przycisk ponownie.

Uwaga! Możemy mieć aktywowany tylko jeden zestaw jednocześnie.

Odnawianie Smoczych Kamieni

Każdy Smoczy Kamień ma czas trwania 24 godzin. Czas ten upływa tylko wtedy, gdy zestaw w którym się znajduje jest aktywny. Jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania naszego Smoczego Kamienia, możemy użyć na nim Czarne Tło.png Eliksir Czasu (M).png Eliksiru Czasu. W celu jego wytworzenia musimy udać się do Alchemika i wybrać opcję Otwórz Sklep, w którym za cenę 1.000.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang kupujemy Czarne Tło.png Cęgi Czasu.png Cęgi Czasu oraz musimy posiadać dowolny nieuzbrojony Smoczy Kamień, na który przeciągamy kupione Cęgi. Następnie potwierdzamy zamiar wytworzenia Eliksiru. W ten sposób oba te przedmioty zostaną zastąpione Eliksirem Czasu o losowej procentowej wartości odnowy z pięciu podanych:

Eliksir Czasu Czas odnowy
5% 1 h 12 m
15% 3 h 36 m
30% 7 h 12 m
50% 12 h
100% 24 h

Czas Odnowy odpowiada wartości procentowej z 24 godzin. Oznacza to, że np. mając Eliksir Czasu o wartości 50% możemy go przeciągnąć na uzbrojony Smoczy Kamień o pozostałym czasie trwania 10 godzin i w ten sposób przedłużymy czas działania o dodatkowe 12 godzin. Należy pamiętać, że czas trwania Czarne Tło.png Eliksir Czasu.png Eliksiru Czasu jest również ograniczony i należy go wykorzystać w ciągu 24 godzin.

Uwaga! Jeżeli do wytworzenia Eliksiru przeznaczymy Smoczy Kamień o klasie Rzadki lub wyższej, wówczas otrzymamy Elixir z czasem odnowy 100%.

Uwaga! Czas trwania Smoczego Kamienia nie może przekraczać 24 godzin. Użycie Eliksiru Czasu +50% na Smoczym Kamieniu z pozostałym czasem trwania 20 godzin spowoduje wydłużenie czasu trwania zaledwie o 4 godziny.

Uwaga! Smocze Kamienie, których czas wygasł nie znikają. Zostają one podświetlone na czerwono. Aktywowanie takich Smoczych Kamieni po prostu nie daje nam odpowiedniego bonusu, ale możemy ich czas trwania bez problemu odnawiać Eliksirem Czasu.

Wzmocnienie Bonusów

Od wersji 18.1 w momencie, gdy w jednym panelu umieścisz sześć Smoczych Kamieni o tej samej Klasie otrzymujesz wzmocnienie bonusów z zestawu Alchemii. Dotyczy to tylko Smoczych Kamieni o klasie Rzadkiej i wyższej. Oznacza to, że w zestawie Smoczych Kamieni musi znajdować się sześć Smoczych Kamieni o klasie Rzadki lub sześć Antycznych, albo sześć Legendarnych lub sześć Mitycznych. Stopień jakości poszczególnych Smoczych Kamieni w zestawie nie ma żadnego znaczenia. Wzmocnienie bonusów jest aktywne, gdy aktywny jest dany zestaw spełniający powyższe kryteria. Aktywacja wzmocnienia bonusów jest oznaczona ikonką w lewym górnym rogu: Alchemia Smoczych Kamieni Zestaw Bonusów.png.

Uwaga! Wartości bonusów pochodzące ze wzmocnienia bonusów są zależne od klasy Smoczych Kamieni.

Poniżej podano wartości wzmocnienia bonusów dla zestawu Legendarnych Smoczych Kamieni:

Smoczy Kamień Bonus 1
(podstawowy)
Bonus 2
(od Antycznego)
Dodatkowe Bonusy (max. 3)
Legendarny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
+1 Inteligencja +1% Odporność na Lód +2% Obrażenie Umiejętności
+2% Odporność na Obrażenia Umiejętności
+2 Magiczna Obrona
+2 Wartość Magicznego Ataku
Legendarny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
+1 Siła 1% Odporność na Ogień +2% Średnie Obrażenia
+2% Odporność na Obrażenia
+20 Obrona
+30 Wartość Ataku
Legendarny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
+50 PE +1% Odporność na Wiatr +300 Max PŻ
+2% Maks. PŻ
+1% obrażeń będzie dodanych do PŻ
+1% Regeneracja PŻ
+1% Szansa na odzyskanie PŻ
Legendarny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
+1 Zręczność +1% Odporność na Ziemię +2% Silny przeciwko
Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom
+2% Odporność na
Wojowników/Ninja/Sura/Szamanów/Atak Likanów
Legendarny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
+150 PŻ +1% Odporność na Błyskawice +150 Max PE
+2% Maks. PE
+1% Regeneracja PE
+1% obrażeń będzie dodanych do PE
+1% Szansa na odzyskanie PE
Legendarny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
+1 Witalność +1% Odporność na Mrok +1% Szansa na uniknięcie Strzały
+1% Odporność na cios krytyczny
+1% Odporność na przeszywający cios
+1% Szansa na Odbicie Ciosu
+1% Szansa na blok ciosów


Przykład zestawu Smoczych Kamieni klasy Legendarny wraz z wzmocnieniami bonusów:

Zestaw efektu SSK.png


Poniżej podano wartości wzmocnienia bonusów dla zestawu Mitycznych Smoczych Kamieni:

Smoczy Kamień Bonus 1
(podstawowy)
Bonus 2
(od Antycznego)
Bonus 3
(tylko Mityczne)
Dodatkowe Bonusy (max. 3)
Mityczny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
+3 Inteligencja +3% Odporność na Lód +3% Siła Lodu +5% Obrażenie Umiejętności
+5% Odporność na Obrażenia Umiejętności
+5 Magiczna Obrona
+5 Wartość Magicznego Ataku
Mityczny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
+3 Siła +3% Odporność na Ogień +3% Siła Ognia +5% Średnie Obrażenia
+5% Odporność na Obrażenia
+20 Obrona
+30 Wartość Ataku
Mityczny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
+150 PE +3% Odporność na Wiatr +3% Siła Wiatru +900 Max PŻ
+6% Maks. PŻ
+3% obrażeń będzie dodanych do PŻ
+3% Regeneracja PŻ
+3% Szansa na odzyskanie PŻ
Mityczny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
+3 Zręczność +3% Odporność na Ziemię +3% Siła Ziemi +5% Silny przeciwko
Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom
+5% Odporność na
Wojowników/Ninja/Sura/Szamanów/Atak Likanów
Mityczny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
+450 PŻ +3% Odporność na Błyskawice +3% Siła Błyskawic +450 Max PE
+2% Maks. PE
+1% Regeneracja PE
+1% obrażeń będzie dodanych do PE
+1% Szansa na odzyskanie PE
Mityczny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
+3 Witalność +3% Odporność na Mrok +3% Siła Mroku +3% Szansa na uniknięcie Strzały
+3% Odporność na cios krytyczny
+3% Odporność na przeszywający cios
+3% Szansa na Odbicie Ciosu
+3% Szansa na blok ciosów