Alchemia Smoczych Kamieni

Alchemia Smoczych Kamieni jest to system wprowadzony wraz z aktualizacją 13.3. Polega na uzyskiwaniu, uszlachetnianiu i używaniu Smoczych Kamieni, dzięki którym postać otrzymuje dodatkowe bonusy.

Alchemia Smoczych Kamieni.jpg

Powyższe okno może być otwarte za pomocą ustawionego skrótu klawiaturowego (domyślnie O). Oprócz tego dostępne jest ono pod przyciskiem Alchemia Smoczych Kamieni Ikona.png, który pojawia się na liście rozwijanej po naciśnięciu przycisku Przycisk Powiększ Okno.jpg (znajdujący się pomiędzy polami szybkiego dostępu), a także pod przyciskiem Przycisk Ekwipunek Alchemia Smoczych Kamieni.png, który jest dostępny w Oknie Ekwipunku.

Smocze Kamienie

W grze występuje 6 rodzajów Smoczych Kamieni:

Każdy Smoczy Kamień ma swoją Klasę, Jakość i Poziom.

 • Wyróżniamy 6 Klas: Surowy, Szlifowany, Rzadki, Antyczny, Legendarny i Mityczny.
 • Wyróżniamy 5 Jakości: Matowy, Przejrzysty, Bez Skazy, Znakomity i Wyborny.
 • Wyróżniamy 7 Poziomów (w zależności od Klasy i Jakości Smoczy Kamień posiada od 3 do 7 poziomów): +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6.


Ulepszanie Smoczych Kamieni ze względu na Klasę i Jakość zmienia ich wygląd. Poniższa grafika ukazuje zmiany w zależności od Klasy (od góry do dołu) oraz Jakości (od lewej do prawej).

Smocze Kamienie.png

Bonusy

Wyróżniamy trzy rodzaje bonusów elementarnych:

 • Bonus 1 (bonus podstawowy): Posiada je każdy Smoczy Kamień bez względu na Klasę, Jakość czy Poziom;
 • Bonus 2 (bonus Odporności na Żywioł): posiada je każdy Antyczny, Legendarny i Mityczny Smoczy Kamień;
 • Bonus 3 (bonus Siły Żywiołu): posiada je każdy Mityczny Smoczy Kamień.

Smocze Kamienie mogą przyjmować następujące liczby dodatkowych Bonusów:

 • 0 (dla kamieni o klasie Surowy);
 • Od 0 do 1 (dla kamieni o klasie Szlifowany);
 • Od 0 do 2 (dla kamieni o klasie Rzadki, Antyczny);
 • Od 0 do 3 (dla kamieni o klasie Legendarny, Mityczny).

Kamienie z maksymalną liczbą Bonusów (dodatkowo tylko tych uważanych za najlepsze z możliwych) gracze określają jako perfekcyjne (perf). Liczba dodatkowych Bonusów jest losowa. Ulepszanie Smoczych Kamieni ze względu na Klasę i Jakość powoduje wymieszanie liczby i rodzaju Bonusów (tzw. mixowanie). Możliwe jest wymieszanie Bonusów Mitycznych Smoczych Kamieni za pomocą Czarne Tło.png Smoczy Płomień (B).png Smoczych Płomieni. Liczba Smoczych Płomieni potrzebnych do mixu zależy od stopnia Jakości Smoczego Kamienia. Zależność tą przedstawia poniższa tabela:

Stopień Jakości Matowy Przejrzysty Bez Skazy Znakomity Wyborny
Liczba wymaganych Smoczych Płomieni 1 3 9 27 81

Uwaga! Poniżej przedstawiono bonusy dla Smoczych Kamieni na najwyższych możliwych parametrach (Mityczny, Wyborny, Poziom +6).

Kamień Bonus 1 (podstawowy) Bonus 2
(od Antycznego)
Bonus 3
(tylko Mityczne)
Dodatkowe Bonusy (od 0 do 3)
Mityczny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
+16 Inteligencja 16% Odporność na Lód 16% Siła Lodu 24% Obrażenia Umiejętności
24% Odporność na Obrażenia Umiejętności
+24 Obrona Magiczna
+24 Atak Magiczny
Mityczny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
+16 Siła 16% Odporność na Ogień 16% Siła Ognia 24% Średnie Obrażenia
24% Odporność na Średnie Obrażenia
+320 Obrona
+480 Atak
Mityczny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
+800 PE 16% Odporność na Wiatr 16% Siła Wiatru +4.800 Max. PŻ
32% Max. PŻ
16% Obrażenia dodane do PŻ
16% Regeneracja PŻ
8% Szansa na odzyskanie PŻ
Mityczny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
+16 Zręczność 16% Odporność na Ziemię 16% Siła Ziemi 24% Silny przeciwko
Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom
24% Odporność przeciwko Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom
Mityczny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
+2.400 PŻ 16% Odporność na Błyskawice 16% Siła Błyskawic +2.400 Max. PE
32% Max. PE
16% Regeneracja PE
16% Obrażenia dodane do PE
8% Szansa na odzyskanie PE
Mityczny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
+16 Witalność 16% Odporność na Mrok 16% Siła Mroku 16% Szansa na Unik Strzały
16% Odporność na Cios Krytyczny
16% Odporność na Przeszywający Cios
16% Szana na Odbicie Ciosu
16% Szansa na Blok Ciosu

Żywioły

Bonusy nr 2 i 3 są to tzw. bonusy Żywiołów. Odporność zmniejsza otrzymywane obrażenia, a siła - zwiększa o zadany procent. Poniżej przedstawiono jakie potwory należą do danego Żywiołu.

Smoczy Kamień Żywioł Rodzaj potworów
Mityczny Smoczy Diament (wyborny).png
Diament
Lód.png Lód
Mityczny Smoczy Rubin (wyborny).png
Rubin
Ogień.png Ogień
Mityczny Smoczy Jadeit (wyborny).png
Jadeit
Wiatr.png Wiatr
Mityczny Smoczy Szafir (wyborny).png
Szafir
Ziemia.png Ziemię
Mityczny Smoczy Granat (wyborny).png
Granat
Błyskawice.png Błyskawice
Mityczny Smoczy Onyks (wyborny).png
Onyks
Mrok.png Mrok

Handel Smoczymi Kamieniami

Antyczne, Legendarne i Mityczne kamienie są zdatne do handlu. Szczegółowo ukazuje to poniższa tabela:

Klasa Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie
NPC z Graczem przez Tobół
Surowy No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Szlifowany No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Rzadki No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo
Antyczny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo
Legendarny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo
Mityczny Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo

Uwaga! Smoczych Kamieni NIE można zabezpieczyć za pomocą Czarne Tło.png Pergamin Więzi.png Pergaminu Więzi.

Moc Smoczego Oka

Moc Smoczego Oka jest to misja dzienna, która pozwala na uzyskanie Czarne Tło.png Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamków Smoczego Kamienia. Misja dostępna jest od 30 poziomu i należy ją aktywować u Alchemika. NPC każe nam wydropić z Potworów 10 Odłamków Smoczego Kamienia. Po wydropieniu zadanej ilości wracamy do Alchemika, który zamienia nasze Odłamki na Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe). Jest to serce smoka, które kryje w sobie jeden z sześciu Surowych Smoczych Kamieni:

Każda kolejna przemiana odbywa się automatycznie, dzięki czemu nie musimy za każdym razem odwiedzać NPC. Jednakże nasze zdolności są ograniczone przez tytułową Moc Smoczego Oka, która pozwala nam na zamianę pięciu Cor Draconis. W celu odnowienia Mocy Smoczego Oka musimy znowu udać się do Alchemika, który przekaże nam ją nie więcej niż raz na 24 godziny.

Odłamek Smoczego Kamienia

Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamki Smoczego Kamienia możemy uzyskać ze wszystkich Potworów (tzw. Drop alternatywny), jeżeli posiadamy Moc Smoczego Oka. Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat Odłamków:

 • Czas trwania - 24 godziny (upływa niezależnie, czy postać jest zalogowana).
 • Nie może zostać wyrzucony z ekwipunku.
 • Nie może być przekazywany w oknie handlu.
 • Nie może być sprzedany w prywatnym sklepie.
 • Może być sprzedany u NPC.
 • Może być grupowany w jednej kratce, jednak z powodu ograniczonego czasu trwania można grupować tylko kamienie z dokładnie takim samym czasem trwania (z dokładnością co do sekundy).

Cor Draconis

Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe) otrzymujemy po zamianie 10 Odłamków Smoczego Kamienia. Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat Cor Draconis:

 • Nie może zostać wyrzucony z Ekwipunku.
 • Nie może być przekazany w Oknie Handlu.
 • Nie może być sprzedany u NPC.
 • Może być grupowany w jednej kratce.

Odmiany Cor Draconis

W grze występują różne odmiany Cor Draconis. Można je przeważnie uzyskać z niektórych skrzynek w Item-Shopie, dostępnych w ramach specjalnej oferty albo w Loterii Tombola. W zależności od odmiany Cor Draconis można z nich uzyskać różne Smocze Kamienie. Taką zależność przedstawia poniższa tabela:

Cor Draconis Smoczy Kamień Klasa Stopień Jakości Poziom
Czarne Tło.png Cor Draconis (surowe).png Cor Draconis (surowe) Losowy Surowy Matowy +0
Czarne Tło.png Cor Draconis (zwyczajne).png Cor Draconis (zwyczajne) Losowy od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Atrum (zwyczajne).png Cor Atrum (zwyczajne) Onyks od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Diamas (zwyczajne).png Cor Diamas (zwyczajne) Diament od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Granatum (zwyczajne).png Cor Granatum (zwyczajne) Granat od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Jadeit (zwyczajne).png Cor Jadeit (zwyczajne) Jadeit od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Rubinum (zwyczajne).png Cor Rubinum (zwyczajne) Rubin od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Saphirum (zwyczajne).png Cor Saphirum (zwyczajne) Szafir od Surowego do Szlifowanego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Draconis+ (zwyczajne).png Cor Draconis+ (zwyczajne) Losowy od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Atrum+ (zwyczajne).png Cor Atrum+ (zwyczajne) Onyks od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Diamas+ (zwyczajne).png Cor Diamas+ (zwyczajne) Diament od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Granatum+ (zwyczajne).png Cor Granatum+ (zwyczajne) Granat od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Jadeit+ (zwyczajne).png Cor Jadeit+ (zwyczajne) Jadeit od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Rubinum+ (zwyczajne).png Cor Rubinum+ (zwyczajne) Rubin od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Saphirum+ (zwyczajne).png Cor Saphirum+ (zwyczajne) Szafir od Surowego do Szlifowanego Losowy ?
Czarne Tło.png Cor Draconis (szlachetne).png Cor Draconis (szlachetne) Losowy od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Atrum (szlachetne).png Cor Atrum (szlachetne) Onyks od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Diamas (szlachetne).png Cor Diamas (szlachetne) Diament od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Granatum (szlachetne).png Cor Granatum (szlachetne) Granat od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Jadeit (szlachetne).png Cor Jadeit (szlachetne) Jadeit od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Rubinum (szlachetne).png Cor Rubinum (szlachetne) Rubin od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Saphirum (szlachetne).png Cor Saphirum (szlachetne) Szafir od Surowego do Rzadkiego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Draconis (drogocenne).png Cor Draconis (drogocenne) Losowy od Surowego do Antycznego Matowy ?
Czarne Tło.png Cor Draconis (mityczne).png Cor Draconis (mityczne) Losowy od Szlifowanego do Legendarnego Matowy ?

Uszlachetnianie Smoczych Kamieni

W celu ulepszenia Smoczych Kamieni należy w rozmowie z Alchemikiem wybrać Uszlachetnienie Smoczych Kamieni. Ta czynność wyświetli specjalny panel służący do ulepszeń.

Można ulepszyć Smocze Kamienie na trzy sposoby: ze względu na Klasę, stopień Jakości oraz Poziom. Każde ulepszenie wymaga uiszczenia u Alchemika pewnej liczby Yang, zależnej od rodzaju ulepszenia.

Ulepszanie Klasy


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Klasy.jpg


W celu ulepszenia Klasy potrzebujemy dwóch Smoczych Kamieni o dowolnym stopniu Jakości i Poziomie, ale tej samej Klasy. W przypadku sukcesu otrzymujemy jeden matowy Smoczy Kamień +0 o jedną Klasę wyższy. Liczba i ewentualne rodzaje dodatkowych bonusów są losowane (nie zależą od Smoczych Kamieni użytych do ulepszania). W razie niepowodzenia zwracany jest jeden Smoczy Kamień, a drugi ulega zniszczeniu. Poniższa tabela przedstawia opłaty jakie trzeba uiścić u Alchemika za ulepszanie danej Klasy.

Ulepszanie Yang
Surowy do Szlifowanego 30.000 Yang
Szlifowany do Rzadkiego 50.000 Yang
Rzadki do Antycznego 70.000 Yang
Antyczny do Legendarnego 100.000 Yang
Legendarny do Mitycznego 150.000 Yang

Ulepszanie Jakości


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Jakości.jpg


W celu ulepszenia stopnia Jakości potrzebujemy dwóch Smoczych Kamieni o dowolnym Poziomie oraz tej samej Klasie i tym samym stopniu Jakości. W przypadku sukcesu otrzymujemy jeden Smoczy Kamień +0 o tej samej Klasie, ale wyższym stopniu Jakości. Liczba i ewentualne rodzaje dodatkowych bonusów są losowane (nie zależą od Smoczych Kamieni użytych do ulepszania). W razie niepowodzenia zwracany jest jeden Smoczy Kamień, a drugi ulega zniszczeniu. Poniższa tabela przedstawia opłaty jakie trzeba uiścić u Alchemika za ulepszanie danej Jakości.

Ulepszanie Yang
Matowy do Przejrzystego 20.000 Yang
Przejrzysty do Bez Skazy 30.000 Yang
Bez Skazy do Znakomitego 40.000 Yang
Znakomity do Wybornego 50.000 Yang

Ulepszanie Poziomu


Alchemia Smoczych Kamieni Ulepszanie Jakosci Multi.png


Ulepszenie poziomu powoduje wzrost wartości bonusów Smoczego Kamienia, zarówno stałych jak i dodatkowych. W celu ulepszenia poziomu Smoczego Kamienia wymagana jest Smocza Fasola oraz Czarne Tło.png Yang.png Yang. Wyróżniamy trzy rodzaje Smoczych Fasoli:

Grafika Nazwa Szansa Koszt
Zielona Smocza Fasola.png Zielona Smocza Fasola
b.d.
10.000 Yang
Niebieska Smocza Fasola.png Niebieska Smocza Fasola
b.d.
20.000 Yang
Różowa Smocza Fasola.png Różowa Smocza Fasola
+10 %
30.000 Yang


Ulepszanie może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku Smoczy Kamień nie zostanie zniszczony, jedynie jego poziom zostanie obniżony lub nie zmieni się.

Zielona Smocza Fasola jest dostępna w Item-Shop za cenę 19 SM, a także można ją zdobyć z niektórych Metinów. Poszerzony drop Fasoli jest dostępny w każdą niedzielę od 15:00 do 19:00. Oprócz tego wszystkie rodzaje Fasoli można zdobyć z wielu skrzyń eventowych lub skrzyń dostępnych w ramach okresowych okazji w Item-Shopie.

Używanie Smoczych Kamieni

Panel Smoczej Alchemii.png

Panel Smoczej Alchemii pojawia się po otwarciu okna Alchemii Smoczego Kamienia (pod przyciskiem O). W górnej części znajduje się 6 pól o kolorach odpowiadających rodzajom Smoczego Kamienia (Diament - białe, Rubin - czerwone itd.). Poniżej tego widoczne są dwa przyciski: przycisk Niebo Przycisk Niebo.png oraz przycisk Ziemia Przycisk Ziemia.png. Są to przyciski nawigujące pomiędzy dwoma panelami (zestawami) Alchemii. Wybrany przycisk mieni się na kolorowo (domyślnie jest to przycisk Niebo), a drugi - na szaro.

Zbrojenie Smoczych Kamieni

Oba zestawy możemy uzbroić Smoczymi Kamieniami. Wystarczy, że będąc w danym panelu przeciągniemy Smoczy Kamień do odpowiedniego pola lub naciśniemy na niego prawym przyciskiem myszy. Po wykonaniu tej operacji pojawia się ostrzeżenie o możliwej utracie Smoczego Kamienia, w przypadku usunięcia Smoczego Kamienia z zestawu.

Rozbrajanie Smoczych Kamieni

W celu zdjęcia Smoczego Kamienia z zestawu należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy lub przeciągnąć go na jedno z pól poza panelem. Pojawia się wtedy ostrzeżenie o tym, że Smoczy Kamień może ulec zniszczeniu w wyniku tej operacji. W przypadku, gdyby tak się stało do naszego ekwipunku trafia Czarne Tło.png Odłamek Smoczego Kamienia.png Odłamek Smoczego Kamienia, a dany Smoczy Kamień zostaje bezpowrotnie zniszczony.

Uwaga! U Alchemika możemy kupić za cenę 100.000 Yang Czarne Tło.png Smocze Cęgi.png Smocze Cęgi, które zwiększają szanse na sukces podczas usuwania Smoczego Kamienia.

Aktywowanie Smoczych Kamieni

Po uzbrojeniu Smoczego Kamienia możemy już korzystać z bonusów Smoczego Kamienia klikając na przycisk Aktywuj. Po wykonaniu tej operacji nasza postać otrzymuje bonusy Smoczego Kamienia a jego czas trwania zaczyna się odliczać. Dodatkowo w lewym górnym rogu pojawia się odpowiednia ikonka Alchemia Smoczych Kamieni Ikona2.png (Niebo) lub Alchemia Smoczych Kamieni Ikona1.png (Ziemia), w zależności, który zestaw aktywowaliśmy. By zatrzymać aktywację musimy wcisnąć przycisk ponownie.

Uwaga! Możemy mieć aktywowany tylko jeden zestaw jednocześnie.

Odnawianie Smoczych Kamieni

Każdy Smoczy Kamień ma czas trwania jednej doby (24 godziny). Czas ten upływa tylko wtedy, gdy koło zestawu, w którym jest umieszczony, jest aktywne. Jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania naszego Smoczego Kamienia, możemy użyć na nim Czarne Tło.png Eliksir Czasu.png Eliksiru Czasu. W celu jego wytworzenia musimy u Alchemika za cenę 1.000.000 Yang kupić Czarne Tło.png Cęgi Czasu.png Cęgi Czasu oraz posiadać dowolny nieuzbrojony Smoczy Kamień, na którego przeciągamy kupione cęgi. W ten sposób oba te przedmioty zostaną zastąpione Eliksirem Czasu o losowej wartości odnowy z pięciu podanych: +5%, +15%, +30%, +50%, +100%. Jest to wartość odnawiająca czas trwania w liczbie odpowiadającej procentowi z 24 godzin. Oznacza to, że np. mając Eliksir Czasu o wartości +50% możemy go przeciągnąć na uzbrojony Smoczy Kamień o pozostałym czasie trwania 10 godzin i w ten sposób otrzymamy dodatkowe 12 godzin.

Uwaga! Czas trwania nie może przekraczać 24 godzin. Użycie Eliksiru Czasu +50% na Smoczym Kamieniu z pozostałym czasem trwania 20 godzin spowoduje wydłużenie czasu trwania zaledwie o 4 godziny.

Uwaga! Smocze Kamienie, których czas wygasnął NIE znikają. Aktywowanie takich Smoczych Kamieni po prostu nie daje nam odpowiedniego bonusu, ale możemy ich czas trwania bez problemu odnawiać Eliksirem Czasu.

Wzmocnienie Bonusów

Od wersji 18.1 w momencie, gdy w jednym panelu umieścisz sześć Smoczych Kamieni o tej samej Klasie możesz otrzymać wzmocnienie bonusów z zestawu Alchemii. Dotyczy to tylko Smoczych Kamieni o Klasie Rzadkiej i wyższej. Wzmocnienie bonusów jest aktywne, gdy aktywny jest dany panel spełniający kryteria. Aktywacja wzmocnienia bonusów jest oznaczona ikonką w lewym górnym rogu: Alchemia Smoczych Kamieni Zestaw Bonusów.png.

Uwaga! Bonusy i ich wartości pochodzące ze wzmocnienia bonusów są zależne od Klasy Smoczych Kamieni.

Poniżej podano wartości wzmocnienia bonusów dla zestawu Legendarnych Smoczych Kamieni:

Bonusy podstawowe
 • +1 Punkt Statusu (INT, SIŁ, ZRĘ, WIT);
 • +150 PŻ, +50 PE;
 • +1% Odporność na Żywioł (Lód, Ogień, Wiatr, Ziemię, Błyskawice, Mrok);
Bonusy dodatkowe
 • Diament: +2% Obrażenia Umiejętności / Odporność na Obrażenia Umiejętności / Atak Magiczny / Obrona Magiczna
 • Rubin: +2% Średnie Obrażenia / Odporność na Obrażenia / 30 Wartość Ataku / 20 Obrona
 • Jadeit: +300 PŻ, +2% Max. PŻ, +1% Obrażenia dodane do PŻ / Szansa na odzyskanie PŻ / Regeneracja PŻ
 • Szafir: +2% Silny przeciwko Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom / Odporność na Wojowników/Ninja/Sura/Szamanów/Atak Likanów
 • Granat: +150 PE, +2% Max. PE, +1% Obrażenia dodane do PE / Szansa na odzyskanie PE / Regeneracja PE
 • Onyks: +1% Szansa na Blok Ciosów / Szansa na Unik Strzały / Odporność na Przeszywający Cios / Odporność na Cios Krytyczny / Szansa na Odbicie Ciosu


Przykład zestawu Smoczych Kamieni klasy Legendarny wraz z wzmocnieniami bonusów:

Zestaw efektu SSK.png


Poniżej podano wartości wzmocnienia bonusów dla zestawu Mitycznych Smoczych Kamieni:

Bonusy podstawowe
 • +3 Punkt Statusu (INT, SIŁ, ZRĘ, WIT);
 • +450 PŻ, +150 PE;
 • +3% Odporność na Żywioł (Lód, Ogień, Wiatr, Ziemię, Błyskawice, Mrok);
 • +3% Siła Żywiołu (Lodu, Ognia, Wiatru, Ziemi, Błyskawic, Mroku);
Bonusy dodatkowe
 • Diament: +5% Obrażenia Umiejętności / Odporność na Obrażenia Umiejętności / Atak Magiczny / Obrona Magiczna
 • Rubin: +5% Średnie Obrażenia / Odporność na Obrażenia / 30 Wartość Ataku / 20 Obrona
 • Jadeit: +900 PŻ, +6% Max. PŻ, +3% Obrażenia dodane do PŻ / Szansa na odzyskanie PŻ / Regeneracja PŻ
 • Szafir: +5% Silny przeciwko Wojownikom/Ninja/Sura/Szamanom/Likanom / Odporność na Wojowników/Ninja/Sura/Szamanów/Atak Likanów
 • Granat: +450 PE, +2% Max. PE, +1% Obrażenia dodane do PE / Szansa na odzyskanie PE / Regeneracja PE
 • Onyks: +3% Szansa na Blok Ciosów / Szansa na Unik Strzały / Odporność na Przeszywający Cios / Odporność na Cios Krytyczny / Szansa na Odbicie Ciosu