Smoczy Rubin

Smoczy Rubin to rodzaj Smoczego Kamienia. Posiada on następujące bonusy:

  • Siła (SIŁ) (bonus podstawowy);
  • Odporność na Ogień (od Antycznego);
  • Siła Ognia (od Mitycznego).

Zawiera również od 0 do 1 (dla Szlifowanych Kamieni), od 0 do 2 (dla Rzadkich i Antycznych Kamieni) lub od 0 do 3 (dla Legendarnych i Mitycznych Kamieni) dodatkowych Bonusów przedstawionych poniżej:

  • % Średnie Obrażenia;
  • % Odporność na Obrażenia;
  • Obrona;
  • Wartość Ataku.

Surowy Smoczy RubinSzlifowany Smoczy RubinRzadki Smoczy RubinAntyczny Smoczy RubinLegendarny Smoczy RubinMityczny Smoczy Rubin