Smoczy Jadeit

Smoczy Jadeit to rodzaj Smoczego Kamienia. Posiada on następujące bonusy:

  • Punkty Energii (PE) (bonus podstawowy);
  • Odporność na Wiatr (od Antycznego);
  • Siła Wiatru (od Mitycznego).

Zawiera również od 0 do 1 (dla Szlifowanych Kamieni), od 0 do 2 (dla Rzadkich i Antycznych Kamieni) lub od 0 do 3 (dla Legendarnych i Mitycznych Kamieni) dodatkowych Bonusów przedstawionych poniżej:

  • Max. PŻ;
  • % Max. PŻ;
  • % Obrażenia dodane do PŻ;
  • % Regeneracja PŻ;
  • % Szansa na odzyskanie PŻ.

Surowy Smoczy JadeitSzlifowany Smoczy JadeitRzadki Smoczy JadeitAntyczny Smoczy JadeitLegendarny Smoczy JadeitMityczny Smoczy Jadeit