Pałac Króla Smoków/Exedyar

Pałac Króla Smoków.jpg


Pałac Króla Smoków/Exedyar
INFORMACJE

Wymagania:

 • do lochu mogą wejść tylko członkowie gildii,
 • gildia musi osiągnąć co najmniej 27 poziom,
 • loch dostępny od 70 poziomu postaci,
 • wejście do lochu jest możliwe raz w tygodniu,
 • wejście do lochu można dostać się dzięki Stróżowi Medali,
 • aby otworzyć portal wymagany jest 5x Czarne Tło.png Królewski Klucz.png Królewski Klucz.

Ograniczenia:

 • maksymalna liczba członków gildii przebywająca jednocześnie w lochu to 90,
 • czas na przejście lochu to 60 minut,
 • umierając w lochu nie ma możliwości, aby użyć opcji rozpocznij w mieście,
 • jeśli postać zostanie wylogowana ma 1 min na powrót do lochu, po tym czasie zostanie przeniesiona do miasta,
 • poza bossem, z żadnych innych potworów nie leci drop.

Pierwsza sala

 • Cel: zabij wszystkie potwory.
 • Zaraz po wejściu do pomieszczenia masz 60 minut na ukończenie zadania.
 • Kiedy większość potworów zostanie pokonana, pojawia się kolejny resp.
 • Po około 30 respach pojawia się portal do komnaty bossa.

Komnata Bossa

 • Cel: Zabij Króla Smoków Exedyar.
 • Kiedy większość potworów zostanie pokonana, pojawia się kolejny resp. Dlatego wskazane jest, aby przyciągnąć potwory w jeden róg i pokonać Króla Smoków Exedyar w drugim.
 • Król Smoków Exedyar jest odporny na wszelkiego rodzaju ataki i zadaje dużo silniejsze ciosy niż Król Smoków Akzadur, dlatego zalecamy używanie kostiumów z odpornością na ogień i dużą odpornością na obrażenia umiejętności.

Nagroda

 • Po pomyślnym przejściu lochu, każdy gracz otrzymuje 250 Medali Męstwa, a gildia otrzymuje 40.000 punktów doświadczenia dla gildii.
Mapa

Mapa Pałacu Króla Smoków.png

Metiny
Potwory
NPC
Brak metinów na tej mapie
Brak NPC na tej mapie.
Żyły
Brak żył na tej mapie.


Pozostałe informacje
Lokacje potworów
Obszary występowania metinów

Brak.

Brak

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Brak
Nie można dotrzeć na ten obszar za pomocą Staruszka
Nie można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter

▲ Na górę ▲