Cyjanitowa Broń

Każda klasa postaci posiada swoją własną Cyjanitową Broń (wymagany poziom 105).

Cyjanitową Broń możemy otrzymać jedynie od:Seon-Pyeong.


Metin2Ikona.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Szybkość Ataku : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Silny Przeciwko Potworom : 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 8%
Silny Przeciwko Ludziom : 6% 7% 8% 10% 12% 15% 17% 19% 22% 25%
Koszt: - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Potrzebny materiał 1 : 3 x
Księga Prawdy.png
1 x
Cyjanit.png
1 x
Cyjanit.png
2 x
Cyjanit.png
2 x
Cyjanit.png
3 x
Cyjanit.png
2 x
Owoc Bogów.png
2 x
Owoc Bogów.png
3 x
Owoc Bogów.png
2 x

Dusza Prawdy.png

Potrzebny materiał 2 : 2 x
Link:Dusza Prawdy
1 x
Link:Eliksir Bogów
1 x
Link:Eliksir Bogów
2 x
Link:Eliksir Bogów
2 x
Link:Eliksir Bogów
3 x
Link:Eliksir Bogów
3 x
Link:Eliksir Bogów
1 x
Link:Biała Perła
1 x
Link:Niebieska Perła
1 x
Link:Krwawa Perła


Wartość ataku została usunięta z tabeli, ponieważ każda broń posiada inną wartość.