Wytwarzanie Hełmów

Strażnik Smoków Jaharr.png

Strażnik Smoków Jaharr

Hełmy na 100 poziom u Strażnika Smoków Jaharr wytwarza się poprzez okno Uszlachetniania. Szansa na wytworzenie jest zależna od poziomu ulepszenia bazowego Hełmu (Od 10% do 50% dla Hełmów z bonusem Odporność na Obrażenia Umiejętności i od 30% do 70% dla Hełmów z bonusem Magiczny/krótkodystansowy atak). Bonusy z bazowego hełmu przepadają po wytworzeniu. W przypadku niepowodzenia przedmioty znikają.

Przedmiot Klasa Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Stalowy Hełm Dragona.png Stalowy Hełm Dragona+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Stalowy Hełm Dragona+0 x1
+0
1
Hełm Mistrza Wojny+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x5
5
Skrzydła Smoka x3
3

0
1.000.000
10%~50%

Czarne Tło.png Stalowy Hełm Smoków.png Stalowy Hełm Smoków+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Stalowy Hełm Smoków+0 x1
+0
1
Hełm Mistrza Wojny+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x10
10

0
1.000.000
30%~70%

Czarne Tło.png Kapelusz Dragona.png Kapelusz Dragona+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Kapelusz Dragona+0 x1
+0
1
Kapelusz Duszy+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x5
5
Skrzydła Smoka x3
3

0
1.000.000
10%~50%

Czarne Tło.png Smoczy Kapelusz.png Smoczy Kapelusz+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Smoczy Kapelusz+0 x1
+0
1
Kapelusz Duszy+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x10
10

0
1.000.000
30%~70%

Czarne Tło.png Pancerny Hełm Dragona.png Pancerny Hełm Dragona+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Pancerny Hełm Dragona+0 x1
+0
1
Magiczny Hełm+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x5
5
Skrzydła Smoka x3
3

0
1.000.000
10%~50%

Czarne Tło.png Pancerny Hełm Smoków.png Pancerny Hełm Smoków+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Pancerny Hełm Smoków+0 x1
+0
1
Magiczny Hełm+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x10
10

0
1.000.000
30%~70%

Czarne Tło.png Kaptur Dragona.png Kaptur Dragona+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Kaptur Dragona+0 x1
+0
1
Pajęczy Kaptur+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x5
5
Skrzydła Smoka x3
3

0
1.000.000
10%~50%

Czarne Tło.png Smoczy Kaptur.png Smoczy Kaptur+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Smoczy Kaptur+0 x1
+0
1
Pajęczy Kaptur+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x10
10

0
1.000.000
30%~70%

Czarne Tło.png Rogowy Hełm Dragona.png Rogowy Hełm Dragona+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Rogowy Hełm Dragona+0 x1
+0
1
Hełm Zielonego Lasu+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x5
5
Skrzydła Smoka x3
3

0
1.000.000
10%~50%

Czarne Tło.png Rogowy Hełm Smoków.png Rogowy Hełm Smoków+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Rogowy Hełm Smoków+0 x1
+0
1
Hełm Zielonego Lasu+5-9 x1
+5-9
1
Czerwona Smocza Łuska x5
5
Czerwony Smoczy Róg x5
5
Plan Zbroi Hełm x10
10

0
1.000.000
30%~70%

Statua Kowala Zbroi.png

Statua Kowala Zbroi

Hełmy na 96 poziom u NPC Statua Kowala Zbroi mieszczącego się na Płaskowyżu Iluzji wytwarza się poprzez okno Uszlachetniania. Szansa na wytworzenie jest zależna od użytego Kamienia Przebudzenia. W przypadku niepowodzenia przedmioty znikają.

Przedmiot Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Hełm Smoka Mroku.png Hełm Smoka Mroku+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Mroku+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Mały Kamień Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
2%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Mroku.png Hełm Smoka Mroku+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Mroku+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Drobny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
5%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Mroku.png Hełm Smoka Mroku+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Mroku+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Ładny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
10%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Mroku.png Hełm Smoka Mroku+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Mroku+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Zacny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
15%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Mroku.png Hełm Smoka Mroku+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Mroku+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Silny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
25%
Przedmiot Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Hełm Smoka Magii.png Hełm Smoka Magii+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Magii+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Mały Kamień Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
2%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Magii.png Hełm Smoka Magii+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Magii+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Drobny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
5%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Magii.png Hełm Smoka Magii+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Magii+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Ładny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
10%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Magii.png Hełm Smoka Magii+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Magii+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Zacny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
15%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Magii.png Hełm Smoka Magii+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Magii+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Silny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
25%
Przedmiot Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Hełm Smoka Wiatru.png Hełm Smoka Wiatru+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Wiatru+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Mały Kamień Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
2%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Wiatru.png Hełm Smoka Wiatru+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Wiatru+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Drobny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
5%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Wiatru.png Hełm Smoka Wiatru+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Wiatru+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Ładny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
10%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Wiatru.png Hełm Smoka Wiatru+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Wiatru+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Zacny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
15%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Wiatru.png Hełm Smoka Wiatru+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Wiatru+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Silny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
25%
Przedmiot Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Hełm Boskiego Smoka.png Hełm Boskiego Smoka+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Boskiego Smoka+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Mały Kamień Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
2%

Czarne Tło.png Hełm Boskiego Smoka.png Hełm Boskiego Smoka+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Boskiego Smoka+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Drobny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
5%

Czarne Tło.png Hełm Boskiego Smoka.png Hełm Boskiego Smoka+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Boskiego Smoka+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Ładny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
10%

Czarne Tło.png Hełm Boskiego Smoka.png Hełm Boskiego Smoka+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Boskiego Smoka+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Zacny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
15%

Czarne Tło.png Hełm Boskiego Smoka.png Hełm Boskiego Smoka+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Boskiego Smoka+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Silny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
25%
Przedmiot Wymagane przedmioty Schemat

Czarne Tło.png Hełm Smoka Nieba.png Hełm Smoka Nieba+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Nieba+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Mały Kamień Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
2%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Nieba.png Hełm Smoka Nieba+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Nieba+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Drobny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
5%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Nieba.png Hełm Smoka Nieba+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Nieba+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Ładny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
10%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Nieba.png Hełm Smoka Nieba+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Nieba+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Zacny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
15%

Czarne Tło.png Hełm Smoka Nieba.png Hełm Smoka Nieba+0

Szablon Uszlachetnianie.jpg
Hełm Smoka Nieba+0 x1
+0
1
Zwykła Skóra x10
10
Plan Hełmu Wojownika (PB) x5
5
Cienka Przędza x5
5
Stal x5
5
Silny Kam. Przebudzenia x1
1

0
2.500.000
25%