Szybkość Ruchu

Szybkość Ruchu jest jednym z 6 atrybutów postaci. Wskazuje prędkość gracza w ruchu, pieszo lub na wierzchowcu. Podstawowa prędkość ruchu wynosi 100.

Szybkość Ruchu jest zwiększana poprzez:

Szybkość Ruchu jest zmniejszana poprzez:

Wzór Konwersji a Szybkość Ruchu

Szybkość Ruchu ukazana w Oknie Statusu jest wartością arbitralną: szybkość wskazująca wartość 100, nie oznacza np. 100 jednostek na sekundę (czy na minutę), jednakże jest połączona liniowo z tą wartością (przynajmniej wewnątrz ograniczeń dotyczących znanych zmiennych, np. od 0 do 200 punktów Szybkości Ruchu). W celu obliczenia konkretnej szybkości (w jednostkach na sekundę), należy posługiwać się poniższymi wzorami.

Niech Vgracza oznacza: Szybkość Gracza zaznaczona w Oknie Statusu. Jest ona oznaczona "wartością absolutną" (liczba całkowita zawierająca się w przedziale od 0 i mniejsza od 200).

Vrad: Szybkość Radarowa, czyli szybkość rozumiana jako ilość przestrzeni pokonanej w czasie w obrębie Radaru. Jest ona określana jako Radarowe Jednostki na sekundę (rad/s).

Stosujemy poniższe wzory:

Szybkość Radarowa Pieszo.png


Szybkość Radarowa Konia.png


Objaśnienia:

 • Vur (piedi) - Vrad (pieszo)
 • Vur (cavallo) - Vrad (na koniu)
 • Vpg - Vgracza

Przykładowo, Gracz mający 150 Szybkości Ruchu będzie poruszał się (pieszo) 150 * 0,0463 = 6,945 Jednostek Radarowych na sekundę (zobacz Radar, by zrozumieć pomysł używania Jednostek Radarowych). Zauważ, że jazda na koniu nie dodaje stałej wartości Jednostki Radarowej, ale zmienia zmienną mnożącą we wzorze konwersji, im szybszy wierzchowiec tym zmienna jest większa.

Wzory Drogi i Czasu

Używając dwóch wzorów konwersji, możliwe jest obliczenie zadanego czasu potrzebnego do przebycia pewnej stałej drogi, w zależności od prędkości i wice wersa, obliczenie przebytej drogi w znanym czasie.

Wzór na Drogę przy stałym Czasie

Dla Drogi ważne są następujące wzory (zarówno pieszo, jak i na koniu):

Obliczanie Drogi.jpg

Przykład: Jaką drogę pokonam w 50 sekund na koniu mając Szybkość Ruchu równą 170 punktów?

S = 0.0754 * 170 * 50 = 641 Jednostek Radarowych

Wzór na Czas przy stałej Drodze

Dla Czasu ważne są następujące wzory (zarówno pieszo, jak i na koniu):

Obliczanie Czasu.jpg


gdzie S jest Drogą przebytą (stałą), Tp to czas spędzony pieszo, a Tc to czas spędzony na koniu.

Na przykład, jak dużo czasu zajmuje przejście pieszo 1000 Jednostek Radarowych mając 150 Szybkości Ruchu? T = 1000 / (150 * 0.0463) = 143 sekundy

Inne Przykłady:

 • Mapa 2 ma wielkość około 900x900 Jednostek Radarowych; by pokonać mapę diagonalnie należy podróżować:
  • 4.6 minuty z Szybkością Ruchu 100, pieszo;
  • 2.5 minuty Szybkością Ruchu 180, pieszo;
  • 2.8 minuty Szybkością Ruchu 100, na koniu;
  • 1.5 minuty Szybkością Ruchu 180, na koniu.
 • Pustynia Yongbi ma wielkość około 1500x1500 Jednostek Radarowych; by pokonać mapę diagonalnie należy podróżować:
  • 7.6 minuty Szybkością Ruchu 100, pieszo;
  • 4.2 minuty Szybkością Ruchu 180, pieszo;
  • 4.7 minuty Szybkością Ruchu 100, na koniu;
  • 2.6 minuty Szybkością Ruchu 180, na koniu.

Szybkość Ruchu jako bonus

Bonus Szybkość Ruchu może wystąpić w następujących częściach ekwipunku:

Ten bonus można również uzyskać w następujących częściach ekwipunku o ograniczonym czasie trwania:

Możliwa wartość Szybkości Ruchu
+2%
+4%
+5%
+10%
+20%

Jako bonus wbudowany Szybkość Ruchu występuje we wszystkich Butach.

Ujemny bonus wbudowany posiadają:

Szybkość Ruchu można również zwiększyć (lub zmniejszyć działanie ujemnego bonusu) poprzez założenie zbroi, w której pomyślnie umieszczono Kamień Duszy Przyspieszenia.

Ciekawostki

 • Maksymalna prędkość jaką można osiągnąć wynosi 200. Przekroczenie tej wartości nie ma wpływu na szybkość ruchu.
 • Jeśli prędkość ruchu spadnie do 0 bądź poniżej, postać nie może się ruszyć.
 • Misja od Biologa na 30 poziomie Badania Biologa 1 (Zęby Orka) na stałe zwiększa Szybkość Ruchu o 10 punktów.
 • Misja od Biologa na 70 poziomie Badania Biologa 5 (Konary Zelkova) na stałe zwiększa Szybkość Ruchu o 11 punktów.

Zobacz też