Wola SungMa

Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.


Statusy SungMa zostały zaimplementowane w wersji 20.4 i dotyczą mechaniki związanej z mapami Nowego Kontynentu. Po osiągnięciu poziomu championa, podobnie jak w przypadku normalnych statusów, postać zyskuje 1 punkt statusu SungMa za każde 25% doświadczenia czempiona.

Waszym celem jest rozwinięcie parametrów woli Waszych postaci ponad parametry danych map lub potworów. Walcząc z niższymi parametrami, będziecie mieli zdecydowanie pod górkę. Im wyższa jest Wasza wola SungMa, tym lepiej będziecie sobie radzić z potworami i tym szybciej będziecie mogli się poruszać. Parametry SungMa danej mapy, po której się poruszacie, wyświetlane są na listwie efektów w górnej części ekranu.

Wola SungMa (SIŁA)

Ta wartość reprezentuje Waszą mentalną siłę. Jeśli przewyższa Wola SungMa (SIŁA) potworów, z którymi walczycie, lub mapy, na której się znajdujecie, to otrzymacie bonus do zadawanych obrażeń. Jeśli Wasz parametr jest niższy, zadajecie mniej obrażeń.

Wola SungMa (ODP)

Wola SungMa (ODP) reprezentuje Waszą mentalną odporność na złowrogą magię Sung Mahi. Jeśli przewyższa wartość mapy, to poruszacie się po niej szybciej. W przeciwnym razie Wasza szybkość ruchu spada.

Wola SungMa (WIT)

Ta wartość reprezentuje Waszą mentalną wytrzymałość. W zależności od woli Wola SungMa (WIT) potworów lub mapy wpływa ona na Wasze maks. PŻ, a gdy jest stosunkowo wyższa, to otrzymacie stosowny bonus. W przeciwnym razie Wasze PŻ ulegną redukcji.

Wola SungMa (INT)

Ta wartość reprezentuje Waszą bystrość umysłu. Im bardziej Wasza wola Wola SungMa (INT) przewyższa parametry potworów lub mapy, tym bardziej odporni stajecie się wobec negatywnych efektów statusu, jak np. oszołomienie lub spowolnienie. Jeśli Wasza INT woli SungMa jest stosunkowo niższa, to stajecie się na nie bardziej podatni.

Zobacz też