Wola SungMa (ODP)

Uriel.png

Ten artykuł wymaga dopracowania!

Ten artykuł został utworzony już jakiś czas temu i zawiera niepełne dane. Pomóż uzupełnić brakujące informacje na jego temat.

Do uzupełnienia: treść

Po uzupełnieniu informacji należy usunąć szablon "Dopracować" z tego artykułu.

Informacje ogólne

  • Wola SungMa (ODP) jest jedną z czterech nowych statystyk działąjących w na mapach Yohary. Zwiększenie Woli SungMa (ODP) powoduje pokonanie Klątwy SungMa obecnej na aktualnej mapie, usuwając debuff postaci.
  • Każda postać zaczyna z 0 punktami Woli SungMa (ODP)
  • Z Wolą SungMa (ODP) niższą niż wymagana przez mapę, postać będzie cierpieć z powodu zmniejszenia prędkości ruchu, procent redukcji wynosi 50%. Zmniejszona wartość jest obliczana na podstawie całkowitej wartości prędkości ruchu, która może być nawet większa niż 200; na przykład, jeśli masz 176 prędkość ruchu i używasz Buty Wiatru, całkowita prędkość ruchu wyniesie 176 + 30 = 206, która zostanie zmniejszona o połowę do 103 przez Klątwę SungMa.
  • Podobnie jak wszystkie statusy SungMa, Wola SungMa (ODP) można podnieść powyżej 90 punktów, w przeciwieństwie do normalnych statusów.

Redystrybucja

  • Można dokonać resetu Woli SungMa (ODP), dzięki czemu można zainwestować odzyskane punkty w inne parametry za pomocą:

Sposoby podwyższania wartości

Na przykład: 6. i 7. bonus premia Woli SungMa + 15% (ODP) nie zapewni 15% Woli SungMa (ODP). Zamiast tego doda 15% do całkowitej wartości Woli SungMa (ODP) już posiadanej. Dlatego posiadanie już 30 punktów Woli SungMa (ODP) pozwoli osiągnąć w sumie 34 punkty Woli SungMa (ODP), w rzeczywistości 30 posiadanych + 30 * 0,15 (15% wartości) = 30 + 4,5 (po zaokrągleniu wynosi 4) = 34 (tj. ostatecznie da efektywną 4% Woli SungMa (ODP).

Wartości bonusowe

Możliwe wartości procentowe
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
10%
15%

Przedmioty podnoszczące Wolę SugMa (ODP)

Wolę SungMa (ODP) można również uzyskać, wkładając Czarne Tło.png Kamień Demonów.png Kamień Demonów lub Czarne Tło.png Kamień Mocy Demonów.png Kamień Mocy Demonów do biżuterii z Jadeitu Mgły.