Cyjanitowe Zbroje

Prezentacja

Statystyki i Ulepszanie

Metin2Ikona.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wymagany Poziom 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120
Obrona +204 +218 +226 +236 +250 +268 +292 +326 +372 +440
Szybkość Ruchu -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Szansa na odzyskanie PŻ +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +20%
Odporność na Ludzi +5% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +15%
Potrzebny materiał 1 - 1x
Czarne Tło.png
Padparadża.png
1x
Czarne Tło.png
Padparadża.png
2x
Czarne Tło.png
Padparadża.png
2x
Czarne Tło.png
Padparadża.png
3x
Czarne Tło.png
Padparadża.png
2x
Czarne Tło.png
Boski Kwiat.png
2x
Czarne Tło.png
Boski Kwiat.png
3x
Czarne Tło.png
Boski Kwiat.png
2x
Czarne Tło.png
Dusza Prawdy.png
Potrzebny materiał 2 - 1x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
1x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
2x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
2x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
3x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
3x
Czarne Tło.png
Eliksir Bogów.png
2x
Czarne Tło.png
Dwutlenek Tytanu.png
2x
Czarne Tło.png
Agat.png
2x
Czarne Tło.png
Kamień Księżycowy.png