Bazaltowy Obelisk

Bazaltowy Obelisk

Obrazek
Występowanie

Bazaltowy Obelisk.png

Flag neutral.png

Piekielne Katakumby:

Poziom 5.

Funkcja
Misje
Dodatkowe informacje
Ten NPC nie jest związany z żadnymi misjami.
  • Aby nas przeniosło na 6. poziom, dowolny uczestnik Grupy musi przenieść na Bazaltowy Obelisk - Czarne Tło.png Upiorny Totem.png Upiorny Totem.