Arena Walk


Flag neutral.png Arena Walk

Arena für Übungskämpfe-Panorama.jpg

Informacje:


  • Możliwość wejścia na trening od 25 lv u Yu-Hwan.
 
Dostępne teleporty:
-
 
U staruszka: (za 1.000 Yang) U teleportera:(1.000 Yang za każde 5 poziomów)
Brak staruszka. Brak teleportera.
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły. Nie występują żadne metiny.
 
NPCs:
-
 
Moby:
-
 
Inne:
-  
Obraz:
Arena Walk