Zwój Boga Smoków

Zwój Boga Smoków

Obrazek
Zwój Boga Smoków.png
Czarne Tło.png
Zwój Boga Smoków.png
Opis
Zwój Boga Smoków
Zwiększa szansę na pomyślne ulepszenie przedmiotu o 10% i przedmiot nie ulega zniszczeniu, gdy ulepszenie zawiedzie. W przypadku niepowodzenia, jakość przedmiotu jest redukowana o poziom 1.
Funkcja

Ma tą samą funkcję co Czarne Tło.png Zwój Błogosławieństwa.png Zwój Błogosławieństwa, ale z większą szansą na pomyślne ulepszenie.

Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak No.pngNo No.pngNo No.pngNo Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo▲ Na górę ▲