Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Insomnia (dyskusja | edycje)

Należy do: Automatycznie przeglądający, Redaktorzy, guide, Weryfikatorzy, Rewizorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia

  • 19:54, 22 paź 2019 Ingolf (dyskusja | edycje) zmienił przynależność Insomnia do grupy z brak do guide, rewizor, redaktor, weryfikator oraz automatycznie przeglądający (Redaktor Wiki)