Silny przeciwko Nieumarłym

Silny przeciwko Nieumarłym to Bonus, który zwiększa o zadany procent obrażenia przeciwko Zarażonym na Górze Sohan, Demonom w Wieży Demonów oraz Potworom w Piekielnych Katakumbach. Oprócz tego bonus ten działa również na takie Potwory, jak Nosiciel Plagi, Zarażone Jajo czy Niebieska Śmierć, które nie występują regularnie w grze.

Przedmioty wspierające Bonus

Bonus Silny przeciwko Niuemarłym może wystąpić w następujących częściach ekwipunku:

Ten bonus można również uzyskać w następujących częściach ekwipunku o ograniczonym czasie trwania:

Możliwy procent bonusu Silny przeciwko Nieumarłym
2%
4%
6%
10%
20%

Zobacz też