Świątynia Węży

Świątynia Węży.gif


Świątynia Węży
INFORMACJE
Mapa
Metiny
Potwory
NPC
Żyły
Brak żył na tej mapie.


Pozostałe informacje
Lokacje potworów
Obszary występowania metinów

Brak.

Brak

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Nie można dotrzeć na ten obszar za pomocą Staruszka
Nie można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter

▲ Na górę ▲


Wstępne informacje

 • Została wprowadzona w Wersji 21.0.
 • Świątynia Węży składa się z siedmiu poziomów. 1. poziom Świątyni Węży, który znajduje się przed właściwą Świątynią, nie należy do instancji i poniższe informacje jego nie dotyczą.
 • Klikając Rozpocznij w mieście nasza postać wstaje w tym samym miejscu, jak gdybyśmy kliknęli Rozpocznij tutaj.
 • Do świątyni można wejść 5 razy dziennie. Limit ten można zresetować używając Czarne Tło.png Wejście Do Swiątyni Węży.png Wejścia Do Swiątyni Węży (do zakupienia w Item-Shopie za 99 SM).
 • Należy ukończyć misję Ważne przygotowania, by wejść do instancji.
 • Czas ukończenia mapy jest losowy. Może wynosić od 10 do 60 minut. Możliwe jest przedłużenie czasu o 1 minutę używając Czarne Tło.png Pył Wężowy.png Pyłu Wężowego. Można go używać bez ograniczeń pod warunkiem, że nie przekroczy się limitu w wysokości 60 minut.
 • Ograniczenie liczby ożywień: każda postać może zostać ożywiona maksymalnie 10 razy na jedno podejście.
 • Opuszczenie instancji: jest kilka sposobów na wyjście z mapy.
 • Koniec czasu;
 • Rozłączenie na dłużej niż 1 minuta;
 • Przekroczenie limitu ożywień;
 • Wydaleni gracze zostaną teleportowani przed Statuę Węży na pierwszy poziom Świątyni Węży.

Wola SungMa

Poniższa tabela przedstawia wymagane punkty Woli SungMa, które należy posiadać by uniknąć debuffów:

X Wola SungMa
Poziom STR INT ODP WIT
2. 35 25 35 40
3. 38 28 38 43
4. 41 31 41 46
5. 44 34 44 49
6. 47 37 47 52
7. 50 40 50 55

Wejście do instancji

Po przejściu przez Statuę Węży, jesteśmy teleportowani do środka. Naszym oczom ukazuje się Portal Świątyni Węży. Kliknij na niego i wybierz Rozpocznij walkę, aby wystartować dungeon. Od tego momentu zacznie się odliczanie czasu. Przez czas trwania instancji atak powierzchniowy namierza losowego gracza co 20 sekund. Jeżeli postać go nie uniknie, traci 20% swojego maksymalnego PŻ i dostanie debuff (efekt negatywny) z pewnym procentowym prawdopodobieństwem.

Atak powierzchniowy Świątyni Węży.

2. poziom

Grupy potworów odradzają się w regularnych przedziałach czasu przez około 6 minut. Zabij je wszystkie, by przejść na 3. poziom. Uwaga! W celu efektywnego przejścia poziomów 3. i 7. należy zapamiętać żywioły kolejno 4 grup potworów, które pojawiają się na początku.

3. poziom

W każdym z czterech kątów pomieszczenia pojawia się Metin Wężowy. W dodatku, grupy potworów pojawiają się regularnie. Musisz zniszczyć wszystkie 4 Metiny w odpowiedniej kolejności (patrz uwaga do Poziomu 2.), by zostać przeniesiony na kolejny poziom. Jeżeli nie zniszczysz odpowiedniego Metina, wszystkie inne pojawią się z powrotem.

4. poziom

Grupy potworów i kamienie Metin pojawiają się w regularnych odstępach czasu. Zbijaj je wszystkie przez pewien czas, by przejść do kolejnej fazy. Uwaga! Należy zapamiętać kolejność miejsc pojawiania się Metinów dla efektywnego odblokowywania celów następnego poziomu.

Następnie grupy potworów pojawiają się regularnie do pewnego limitu czasowego. Wreszcie, po zabiciu Potężnego Wojownika Wężowego (ziemia) i jego reinkarnacji Potężnego Wojownika Wężowego (lód), może pojawić się kolejno jeszcze od 0 do 3 Potężnych Wojowników Wężowych (lód). Ważne jest, by zapamiętać tę liczbę dla poziomu 7.

5. poziom

Potwory pojawiają się i można z nich uzyskać Czarne Tło.png Klucz Wężowy.png Klucze Wężowe potrzebne do otwarcia Kolumn Węży. Należy otworzyć 6 kolumn w odpowiedniej kolejności, by przejść dalej. Jeżeli w złej kolejności spróbujesz otworzyć kolumnę, klucz znika a kolumna zostaje niewzruszona. Na tym etapie można również uzyskać Czarne Tło.png Klucz do Więzienia.png Klucze do Więzienia. Kolejność odblokowywania kolumn, odpowiada kolejności pojawiania się Metinów na poprzednim poziomie (Metin pojawiający się w określonym miejscu odpowiada kolumnie, która stanęła później w tym samym miejscu).

6. poziom

Potwory pojawiają się regularnie. W każdym rogu pomieszczenia znajduje się Uwięziony Kowal. Zabijaj potwory, by uzyskać Klucze do Więzienia. Każdy klucz ma prawdopodobieństwo uwolnienia Kowala. Po zabiciu wszystkich potworów pojawia się Kowal Świątyni Węży i nie ma już możliwości oswobodzenia uwięzionych kowali. Każdy uwolniony Kowal zwiększa prawdopodobieństwo na uzyskanie możliwości ulepszenia rękawicy u Kowala Świątyni.

Kowal w więzieniu.

Możesz przenieść się na 7. poziom po kliknięciu na tego NPC na zdjęciu poniżej.

Kowal Świątyni raz dziennie może ulepszać Rękawice bez potrzeby ulepszaczy. W przypadku niepowodzenia, stopień przedmiotu jest obniżony o 1. Można ulepszyć tylko, jeżeli pojawi się opcja w rozmowie Kowal Ulepszania Rękawic.

7. poziom

Na mapie pojawiają się 4 Głowy Węży:

Zabijaj potwory i zbieraj Odłamki Głów:

Odłamki musisz połączyć z głowami tego samego żywiołu w odpowiedniej kolejności aby przekręcić głowy. Jeśli użyjesz odłamka w złej kolejności głowa pozostaje niewzruszona, odłamek znika i musisz próbować dalej.

Kolejność odblokowywania kolejnych głów jest możliwa do przewidzenia i zależy od dwóch czynników: kolejności żywiołów pierwszych 4 pojawiających się grup potworów na poziomie 2. (np. Wiatr, Ziemia, Ogień, Lód) oraz liczbie zabitych dodatkowych reinkarnacji Potężnego Wojownika Wężowego (lód).

Kolejność obliczana jest jako przesunięcie kolejności z poziomu 2. o taką liczbę w lewo, ile było zabitych dodatkowych potężnych wojowników na poziomie 4.

Przykład:

 • Poziom 2. kolejność żywiołów - (Wiatr, Ziemia, Ogień, Lód)
 • Poziom 4. liczba zabitych wojowników - 2

W tym przykładzie poprawna kolejność odblokowywania głów po zastosowaniu powyższej metody, to (Ogień, Lód, Wiatr, Ziemia).

W momencie gdy wszystkie statuy zostaną aktywowane, potwory znikają, a przywołana zostaje

Królowa Węży Nethis.

Zabij ją, a instancja się zakończy. Po 20 sekundach od zabicia bossa zostaniesz przeteleportowany pod statuę węży na zewnątrz lochu. W nagrodę za ukończenie instancji każda postać otrzymuje 8 sztuk Czarne Tło.png Skarb Węży.png Skarbu Węży oraz jeden z przedmiotów wykonania do zbroi (w zależności od klasy postaci):

Nagrody są do odebrania od Statuy Węży.