Wola SungMa (WIT)

Uriel.png

Ten artykuł wymaga dopracowania!

Ten artykuł został utworzony już jakiś czas temu i zawiera niepełne dane. Pomóż uzupełnić brakujące informacje na jego temat.

Do uzupełnienia: treść

Po uzupełnieniu informacji należy usunąć szablon "Dopracować" z tego artykułu.

Informacje ogólne

  • Wola SungMa (WIT) jest jedną z czterech nowych statystyk działąjących w na mapach Yohary. Zwiększenie Woli SungMa (WIT) powoduje pokonanie Klątwy SungMa obecnej na aktualnej mapie, usuwając debuff postaci.
  • Każda postać zaczyna z 0 punktami Woli SungMa (WIT)
  • Z Wolą SungMa (WIT) niższą niż wymagana przez mapę, postać będzie cierpieć z powodu zmniejszenia swojego maksymalnego HP, procent redukcji wynosi 50%.
  • Podobnie jak wszystkie statusy SungMa, Wola SungMa (WIT) można podnieść powyżej 90 punktów, w przeciwieństwie do normalnych statusów.

Redystrybucja

  • Można dokonać resetu Woli SungMa (WIT), dzięki czemu można zainwestować odzyskane punkty w inne parametry za pomocą:

Sposoby podwyższania wartości

Na przykład: 6. i 7. bonus premia Woli SungMa + 15% (WIT) nie zapewni 15% Woli SungMa (WIT). Zamiast tego doda 15% do całkowitej wartości Woli SungMa (WIT) już posiadanej. Dlatego posiadanie już 30 punktów Woli SungMa (WIT) pozwoli osiągnąć w sumie 34 punkty Woli SungMa (WIT), w rzeczywistości 30 posiadanych + 30 * 0,15 (15% wartości) = 30 + 4,5 (po zaokrągleniu wynosi 4) = 34 (tj. ostatecznie da efektywną 4% Woli SungMa (WIT).

Wartości bonusowe

Możliwe wartości procentowe
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
10%
15%

Przedmioty podnoszące Wolę SugMa (WIT)

Wolę SungMa (WIT) można również uzyskać, wkładając Czarne Tło.png Kamień Demonów.png Kamień Demonów lub Czarne Tło.png Kamień Mocy Demonów.png Kamień Mocy Demonów do biżuterii z Jadeitu Nocy.