Zaczarowanie Żywiołu Broni

Wraz z aktualizacją 19.6 do gry wprowadzono możliwość zaczarowania broni jednym z sześciu Żywiołów. Dodanie żywiołu do broni zwiększa jej Wartość Ataku oraz dodaje bonus Siły Żywiołu. Po odpowiednim rozwinięciu dodaje także efekt wizualny Żywiołu na broni.

Dodawanie Żywiołu

Okno Zaczarowania Żywiołu w Dzwonie Zodiaku+9

Aby dodać żywioł do broni musi ona być ulepszona przynajmniej do poziomu +7. Należy też wyposażyć się w jeden z dostępnych Zwojów Żywiołu. Można je kupić u Stróża Medali za Czarne Tło.png Medal Męstwa.png Medale Męstwa. Koszt Zaczarowania broni to 3.000.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang.

Żywioł do broni dodaje się poprzez przeciągnięcie Zwoju na broń. Proces ten może się nie powieść.

Ulepszanie Żywiołu

Poziom Żywiołu może być ulepszony do poziomu +3 za pomocą dodatkowych Zwojów. Proces ten wygląda analogicznie do dodawania Żywiołu i również może się nie powieść. Koszt ulepszenia Zaczarowania to 3.000.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang.

Należy pamiętać o tym, że poziom Żywiołu można zwiększać wyłącznie za pomocą Zwojów tego samego Żywiołu (jeśli w broni jest Żywioł Mroku, można go rozwinąć wyłącznie Zwojem Mroku).

Wartości Bonusów

Z każdym poziomem Zaczarowania Żywiołu wzrastają dwa bonusy: Siła Żywiołu i Wartość Ataku.

Siła Żywiołu

Na każdym poziomie ulepszenia Zaczarowania, Siła Żywiołu może zwiększyć swoją wartość w zakresie od 1% do 8%. Wartość ta jest losowa i nie da się jej bezpośrednio zmienić. Aby spróbować dodać wyższą wartość Bonusu należy cofnąć poziom Zaczarowania za pomocą Czarne Tło.png Zwój Klątwy.png Zwoju Klątwy i ponownie ulepszyć poziom Zaczarowania za pomocą Zwoju Żywiołu.

Dla Zaczarowania na poziomie +3 minimalna wartość Siły Żywiołu to 3% (3x 1%), a maksymalna to 24% (3x 8%).

Siła Żywiołów może wzrosnąć o jedną z następujących wartości: 1%, 2%, 4%, 6% lub 8%.

Wartość Ataku

Na każdym poziomie ulepszenia Zaczarowania, Wartość Ataku może zwiększyć swoją wartość w zakresie od 2 do 12. Wartość ta jest losowa i nie da się jej bezpośrednio zmienić. Aby spróbować dodać wyższą Wartość Ataku należy cofnąć poziom Zaczarowania za pomocą Czarne Tło.png Zwój Klątwy.png Zwoju Klątwy i ponownie ulepszyć poziom Zaczarowania za pomocą Zwoju Żywiołu.

Dla Zaczarowania na poziomie +3 minimalna bonusowa Wartość Ataku to 6 (3x 2), a maksymalna to 36 (3x 12).

Wartość Ataku może wzrosnąć o jedną z następujących wartości: 2, 4, 6, 8 lub 12.

Okno zmiany Zaczarowania Żywiołu w broni

Zmiana Żywiołu

Istnieje możliwość zmiany rodzaju Żywiołu bez konieczności usuwania aktualnego i ponownego dodawania nowego Żywiołu. Można tego dokonać za pomocą Czarne Tło.png Zwój Zmiany.png Zwoju Zmiany. Koszt zmiany Żywiołu to 10.000.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang.

Aby zmienić Zaczarowanie Żywiołu broni należy przeciągnąć Zwój Zmiany na wybraną broń. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości i przerwy pomiędzy zmianami rodzaju Żywiołu.

Zmiana Żywiołu nie zmienia wartości nadanych Bonusów.

Dostępne Zwoje

W grze dostępnych jest sześć Zwojów Żywiołów. Każdy z nich dostępny jest u Stróża Medali za 300 Czarne Tło.png Medal Męstwa.png Medali Męstwa. Dodatkowo postać, która chce dokonać zakupów musi przynależeć do Gildii o poziomie 21 lub wyższym.

Efekt wizualny

Aby na broni był widoczny efekt wizualny Żywiołu musi ona posiadać Zaczarowanie na poziomie +3. Dodatkowo broń musi być ulepszona do poziomu, w którym widoczny jest domyślny efekt unoszących się "gwiazdek" dookoła niej:

  • dla broni od poziomu 1 do 25: od +9
  • dla broni od poziomu 30 do 40: od +8 (wyjątkiem jest Czarne Tło.png Antyczny Dzwon.png Antyczny Dzwon, który posiada efekt od poziomu +7)
  • dla broni od poziomu 45 w górę: od +7

Efekt wizualny a transmutacja

Istnieją trzy przypadki do rozpatrzenia. Przykłady są opisane w oparciu o bronie na poziomie 45 lub wyższym.

Przypadek Broń bazowa Broń transmutowana Efekt transmutacji
1. Broń +0-9 bez Zaczarowania Broń +9 z Zaczarowaniem+3 Transmutacja bez efektu wizualnego Zaczarowania
2. Broń +9 z Zaczarowaniem+3 Broń +0-6 bez Zaczarowania Transmutacja bez efektu wizualnego Zaczarowania
3. Broń +9 z Zaczarowaniem+3 Broń +9 z Zaczarowaniem+3 Transmutacja z efektem wizualnym Zaczarowania broni bazowej

Wnioski:

  • Efekt wizualny Zaczarowania z broni transmutowanej zawsze znika (przypadek 1. i 3.)
  • Jeśli transmutowana broń nie ma efektu "gwiazdek", to efekt Zaczarowania nie będzie widoczny (przypadek 2.)

Prezentacja

Miecz

Broń Dwuręczna

Sztylety

Łuk

Wachlarz

Dzwon

Szpony