Wsparcie Wojenne

Misje.png Wsparcie Wojenne Misje.png - Wymagany poziom 56
Zadanie od
Nagroda

Kapitan

Potrzebne przedmioty
Poprzednia misja
Brak
Przebieg zadania
Pozostałe informacje
Misję robi się bardzo długo, ponieważ groty wypadają w małych pakietach i bardzo rzadko.

Groty Strzał dropią w pakietach po 10 szt. z Zarażonych Łuczników.
Nie z każdego Zarażanego Łucznika wypadną Groty Strzał.

Groty można kupić na rynku od innych graczy.
Graficzny opis misji