Tajemnicza Książka 5

Misje.png Tajemnicza Książka 5 Misje.png - Wymagany poziom 40
Zadanie od
Nagroda


Potrzebne przedmioty
Poprzednia misja
Brak
Przebieg zadania
Pozostałe informacje
Uwaga.png Jest to ciąg głównych misji Uwaga.png
Uwaga.png Tę misję możemy ukończyć dopiero, gdy osiągniemy 47 poziom postaci.
Graficzny opis misji