Skarb Łowcy

Misje.png Skarb Łowcy Misje.png - Wymagany poziom 45
Zadanie od
Nagroda


Potrzebne przedmioty
Poprzednia misja
Brak
Przebieg zadania
Pozostałe informacje
Szamance będzie ciężko poradzić sobie w lochu.
Misja zostanie zaliczona również wtedy, gdy kupimy Ozdobiony Łuk na rynku.
Graficzny opis misji