Problemy z grą i ich rozwiązania

Problemy z grą i ich rozwiązania.png


Spis treści

Problemy instalacyjne

Brak uprawnień administratora

Opis problemu: Instalacja nie może się rozpocząć, ponieważ bieżące konto użytkownika nie posiada uprawnień administratora.

Rozwiązanie: Problem ten występuje, ponieważ bieżące konto użytkownika nie posiada uprawnień administratora, aby zainstalować grę Metin2. Uprawnienia administratora powinny natychmiastowo usunąć ten błąd. Używając systemu Windows XP należy udać się do Panelu sterowania i ustawić odpowiednie uprawnienia. W systemach Windows Vista oraz nowszych należy nacisnąć na plik instalacyjny prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać opcję Uruchom jako administrator.

Problemy z Gameforge Live

Klient gry nie działa

Opis problemu: Podczas uruchamiania aplikacji Gameforge Live, program nie uruchamia się.

Rozwiązanie: Klient gry Metin2.pl do działania wymaga aplikacji Gameforge Live którą można znaleźć na oficjalnej stronie Gameforge Live.

Problem z działaniem Gameforge Live na systemach Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7

Opis problemu: Aplikacja nie działa poprawnie na systemach operacyjnych Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7.

Rozwiązanie problemu: W przypadku niestabilnego / błędnego działania aplikacji Gameforge Live zalecamy:

 • Instalację Microsoft .NET Framework 3.5.
 • Instalację Microsoft .NET Framework 4.
 • Instalację Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package.
 • Zaktualizowanie systemu za pomocą usługi Microsoft Windows Update.
 • Jeśli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, zaleca się również instalacje Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package.

Dodatkowo w przypadku niektórych programów antywirusowych aplikacja Gameforge Live może nie uruchamiać się lub działać "wolno" / "zawieszać się" - w takich przypadkach zaleca się wyłączenie programu antywirusowego w czasie działania Gameforge Live.

Problem z działaniem Gameforge Live na systemie Windows 8

Opis problemu: Aplikacja nie działa poprawnie na systemie operacyjnym Windows 8.

Rozwiązanie: W przypadku niestabilnego / błędnego działania aplikacji Gameforge Live zalecamy:

 • Instalacje Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package.
 • Zaktualizowanie systemu za pomocą usługi Microsoft Windows Update.
 • Jeśli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające zaleca się również instalacje Microsoft .NET Framework 4.

Dodatkowo w przypadku niektórych programów antywirusowych aplikacja Gameforge Live może nie uruchamiać się lub działać "wolno" / "zawieszać się" - w takich przypadkach zaleca się wyłączenie programu antywirusowego w czasie działania Gameforge Live.

Start oraz problemy Torrenta bez komunikatu o błędzie

Pobieranie zatrzymuje się/nie rozpoczyna się wcale

Opis problemu: Pobieranie gry zatrzymuje się w pewnym momencie lub nie rozpoczyna się wcale.

Rozwiązanie: Na początku należy upewnić się, że konto użytkownika posiada uprawnienia administratora (prawy przycisk myszy na pliku -> Uruchom jako administrator). Metin2 powinien znajdować się na liście wyjątków zapory systemowej; jeżeli nie znajduje się na liście wyjątków - należy go dodać. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, równie dobrze - na czas pobierania - możesz wyłączyć zaporę systemową, jednak pamiętaj, aby po pomyślnej instalacji uruchomić ją z powrotem.

Jeśli mimo wszystko problem nadal występuje, należy sprawdzić stabilność połączenia z internetem i, jeśli to możliwe, podłączyć się do internetu za pomocą kabla (w przypadku, gdy jesteśmy podłączeni do internetu za pomocą sieci WiFi).

Kick po zalogowaniu się do gry

Opis problemu: Po zalogowaniu się na postać, po 2-3 minutach zostajesz wyrzucony do ekranu logowania.

Rozwiązanie: Najprawdopodobniej jest to wina oprogramowania HackShield, który na bieżąco sprawdza, czy pliki gry zgadzają się z plikami wydawcy. Jest to zabezpieczenie przed nielegalnym oprogramowaniem. Problem jest dość powszechny i istnieje kilka możliwości rozwiązania problemu:

 • Należy pobrać folder hshield stąd i zastąpić nim aktualny folder w miejscu docelowym gry. Przed rozpoczęciem upewnij się, że proces HackShield nie jest aktualnie aktywny. Najlepiej będzie, gdy przed zamianą folderów uruchomisz system ponownie lub wyłączysz proces HackShield w Menedżerze Zadań.
 • Programy lub pliki, które integrują w grę (nielegalne oprogramowania, programy poboczne) są niedozwolone. Mogą one być także wywoływać w/w problem. Aby pozbyć się błędu należy usunąć grę i zainstalować ją jeszcze raz z głównej strony Metin2: http://pl.metin2.gameforge.com/main/download.
 • Zamknij wszystkie procesy związane z grą Metin2 poprzez Menedżer zadań. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę uruchamiającą grę, następnie Właściwości -> Zabezpieczenia, a następnie kliknij na swoje konto użytkownika i zezwól na pełną kontrolę. Zastosuj zmiany i zapisz je.

Status serwera "..."

Opis problemu: Statusy serwera nie pokazują faktycznego stanu serwera tylko "..."

Rozwiązanie: Komunikat ten oznacza, że zapora systemowa blokuje połączenie. Udaj się do Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi i dodaj wyjątek dla plików metin2.exe, metin2client.bin oraz metin2.bin, które znajdują się w folderze z grą.

Niekiedy serwery mogą być atakowane poprzez DDoSy, przez co zobaczenie autentycznego stanu serwera będzie niemożliwe. Mimo tego możliwość logowania się powinna być w dalszym ciągu aktywna.

Radeon HD 6000-Series

Opis problemu: Gra zawiesza się podczas grania na karcie graficznej Radeon HD z serii 6000.

Rozwiązanie: Najprawdopodobniej przyczyną zwieszeń są niezaktualizowane sterowniki do w/w karty graficznej. Wejdź na stronę producenta i odszukaj sterowników do swojej karty, a następnie je pobierz i zaktualizuj.

Problemy Torrenta z komunikatem o błędzie

Komunikat błędu: A debugger has been found running in your system. Please, unload it from memory and restart your program.

Microsoft ustosunkował się do tego błędu.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/kb/812759

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań - należy pamiętać, że to oficjalne wskazówki Microsoft.

Symptomy
Podczas próby uruchomienia dowolnej z gier może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących: Wykryto debuger: zwolnij debuger i spróbuj ponownie.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: Istnieją programy (takie jak narzędzia antywirusowe lub oprogramowanie do debugowania), które działają w tle i zakłócają proces uruchamiania gier. Karta dźwiękowa lub jej sterowniki są przestarzałe. W komputerze jest zainstalowana karta dźwiękowa Creative Audigy. Może ona powodować konflikt z procesem uruchamiania gry. Aby pozbyć się tego błędu, należy postępować wg poniższych wskazówek.


I wskazówka - Zmiana nazwy pliku Amdfix.sys: Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz amdfix.sys. Kliknij przycisk Wyszukaj teraz. Na liście wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy plik Amdfix.sys, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę pliku na Amdfix.sys.old. Ponownie uruchom komputer.

Jeśli ta metoda nie rozwiązuje problemu, przejdź do metody 2.
II wskazówka - Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu:

Uwaga: Po wykonaniu poniższych kroków niektóre usługi mogą chwilowo przestać działać. Przywrócenie ustawień przywróci funkcjonalność, ale nadal mogą pojawiać się te same komunikaty o błędach lub może występować to samo zachowanie. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchamianie selektywne. W obszarze Uruchamianie selektywne kliknij, aby wyczyścić następujące pola wyboru: Przetwarzaj plik System.ini Przetwarzaj plik Win.ini Załaduj elementy startowe

Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.


Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, przejdź do Metody 3.
III wskazówka - Aktualizacja sterowników karty dźwiękowej:

Skontaktuj się z producentem karty dźwiękowej, aby uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika do karty dźwiękowej. Można także odwiedzić witrynę Windows Update firmy Microsoft w sieci Web i sprawdzić, czy są w niej dostępne odpowiednie aktualizacje sterownika: http://update.microsoft.com/windowsupdat…t.aspx?ln=pl-pl Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.

Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, przejdź do Metody 4.


IV wskazówka - Wyłączenie menu powitalnego karty Creative Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Sond Blaster Audigy, a następnie kliknij polecenie Menu powitalne. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj tego ponownie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli ta metoda nie rozwiązuje problemu, przejdź do metody 5.


V wskazówka - Skonfigurowanie oprogramowania Audigy za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie. Wyczyść wszystkie pola wyboru związane z oprogramowaniem Audigy, a następnie kliknij przycisk OK.

Nie udało się rozpakować pliku

Opis problemu: Nie udało się rozpakować pliku. Błąd: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.

Rozwiązanie: Błąd ten występuje, ponieważ aktualnie proces Metin2 jest już aktywny. Aby pozbyć się problemu należy udać się do Menedżera zadań, a następnie wyłączyć procesy związane z grą Metin2. Alternatywną metodą jest ponowne uruchomienie komputera.

System nie może odnaleźć określonej ścieżki

Opis problemu: Podczas ładowania Torrenta wyskakuje błąd "System nie może odnaleźć określonej ścieżki.

Rozwiązanie: Aby zażegnać problem, należy wykonać reinstalację gry.

Problemy przy uruchomienu gry z komunikatem o błędzie

Błąd "metin2.create_no_apropriate_device"

Opis problemu: Podczas uruchamiania gry wyskakuje błąd "metin2.create_no_apropriate_device".

Rozwiązanie:

 • Twoja karta graficzna nie spełnia wymogów gry, przez co nie można jej uruchomić. Jedynym rozwiązaniem w tym przypadku będzie zakup nowej karty graficznej.
 • Być może nie posiadasz sterowników do karty graficznej lub są one przestarzałe. Aby zażegnać problem, należy udać się na stronę producenta Twojej karty graficznej, znaleźć sterowniki pod Twój model karty graficznej, a następnie pobrać je i zainstalować. Będzie również konieczność zresetowania komputera, co należy też zrobić.
 • Nie posiadasz DirectX, przez co nie można uruchomić Metin2. Udaj się na stronę Microsoftu, a następnie pobierz i zainstaluj. W tym przypadku może być konieczność zresetowania komputera.

Sorry, Your system does not support 3D grahics. Please check your hardware and system configuration and try again.

Opis problemu: Podczas próby uruchomienia gry, pojawia się komunikat powiadamiający o problemie z grafiką 3D.

Rozwiązanie: Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki do Twojej karty graficznej ze strony producenta oraz najnowszą wersję DirectX, a następnie zresetuj komputer. Jeżeli nie przyniosło to żadnego skutku, upewnij się, że Twoja karta graficzna nie jest fizycznie uszkodzona. Jeśli problem nadal będzie występował, możliwe, że należy ją wymienić.

Plik źródłowy jest uszkodzony

Opis problemu: Po zainstalowaniu gry pojawia się następujący komunikat: "Wystąpił błąd podczas kopiowania pliku. Plik źródłowy jest uszkodzony".

Rozwiązanie: Aby rozwiązać problem zazwyczaj wystarczy pobrać Metin2 od nowa. Zapisanie pliku instalacyjnego gry na pulpicie i uruchomienie go z tamtej lokalizacji powinno pomóc. Pamiętaj, aby w systemach Windows 7 oraz Vista uruchomić plik jako administraotr.

Norton identyfikuje Metin2 jako wirusa

Opis problemu: Po uruchomieniu gry, program antywirusowy Norton powiadamia, że mamy do czynienia z wirusem.

Rozwiązanie: Na szczęście jest to tylko i wyłącznie fałszywy alarm. Aby pozbyć się uciążliwego problemu należy dodać folder z grą do wyjątków antywirusa.

Problem z dostępem do ścieżki

Opis problemu: Metin2 nie może uzyskać dostępu do ścieżki, w której znajduje się gra.

Rozwiązanie: Oznaką tego błędu jest brak uprawnień administratora, przez co nie można uzyskać dostępu. Aby wyeliminować problem należy:

 • W przypadku, gdy użytkownik posiada system Windows XP: Twoje konto musi posiadać uprawnienia administratora. Możesz je edytować w Menedżerze zadań.
 • W przypadku, gdy użytkownik posiada system Windows 7 lub nowszy: Kliknij plik Metin2.exe prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcje Uruchom jako administrator.

Cannot find python27.dll

Opis problemu: Po uruchomieniu gry występuje komunikat o błędzie: "Cannot find python27.dll". Ten problem występuje na systemach Windows 7 oraz nowszych.

Rozwiązanie: Na komputerze, na którym ten problem występuje należy zainstalować .NET Framework 3.5 SP1. Program ten można zainstalować przy pomocy wbudowanego w system programu Windows Update lub pobrać z powyższego linku.

Other program is already patching. Waiting on Exit process

Opis problemu: Podczas próby uruchomienia gry, wyskakuje komunikat z następującym błędem: "Other program is already patching. Waiting on Exit process.".

Rozwiązanie: Jest to błąd patcha. Proszę w katalogu gry wykasować 3 pliki - patch.ver, patch.cfg, patch.add i zrobić restart patcha. Można to zrobić uruchamiając grę od nowa, albo, jeśli to zawiedzie, klikając ikonkę z żółtymi kurczakami w katalogu gry. Proszę się również uzbroić w cierpliwość, ponieważ uzupełnianie wszystkich elementów może chwilę potrwać. Czasami pomaga także restart komputer (gdy aplikacja patchująca się zawiesi) lub wyłączenie aplikacji patchującej za pośrednictwem menadżera zadań.

DETECT HACKING

Opis problemu: Przy próbie uruchomienia gry, wyskakuje komunikat informujący nas o nielegalnym oprogramowaniu.

Rozwiązanie: Zgodnie z oficjalnymi informacjami uzyskanymi od GF, błąd ten występuje w sytuacji gdy jakaś aplikacja zewnętrzna (nie związana z klientem gry) próbuje wstrzykiwać do procesu gry własne informacje. U każdego przyczyna może być różna, u jednej osoby to jest próba aktualizacji klienta gry podczas uruchomionej oddzielnej instancji gry, u innej osoby wirusy a u jeszcze innej niedozwolone oprogramowanie (trudno pewnie zliczyć wszystkie przyczyny, dlatego opis jest ogólny). Postępuj według poniższych wskazówek:

 1. Odinstalować grę Metin2.pl.
 2. Usunąć w rejestrach (wywoływane przez regedit.exe) wszystkie wpisy dotyczące gry.
 3. Usunąć folder z Metin2.pl (mimo odinstalowania, folder z plikami konfiguracyjnymi pozostaje, trzeba go ręcznie usunąć).
 4. Wyłączyć na chwilę antywirusa oraz wszystkie programy (komunikatory, sterowniki, itp).
 5. Trzymając przyciśnięty lewy shift, należy kliknąć na programie instalacyjnym Metin2.pl prawym przyciskiem myszy i z menu, które się pojawi wybrać: uruchom jako administrator.

The Game Metin2 crashed

Rozwiązania:
Sposób I
Pamiętaj że system XP nie jest już wspierany przez firmę, więc gra ma prawo nie na nim nie działać.
1. Zainstaluj Service Pack3.
2. Dodaj grę do wyjątków w antywirusie.

Sposób II
1. Włącz i zaktualizuj grę przez kurczaki (plik "patchupdater")
2. Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

Sposób III
1. Kliknij prawym przyciskiem na "mój komputer" wybierz "właściwości".
2. Przejdź na zakładkę "zaawansowane" i wybierz "zmienne środowiskowe".
3. W oknie "Zmienne systemowe" proszę wybrać "zmienne " o nazwie "temp".
4. Wybierz opcje edytuj w miejscu "wartość zmiennej" proszę wpisać np. X:\Temp
(Gdzie "X" oznacza dysk, na którym mamy wystarczającą ilość wolnego miejsca dla plików TEMP)
5. Proszę operację powtórzyć dla "Zmiennej TMP" i zmienić na np. X:\tmp
(Gdzie "X" oznacza dysk, na którym mamy wystarczającą ilość wolnego miejsca dla plików TMP)

Program Eksplorator Windows przestał działać

Błąd: Program Eksplorator Windows przestał działać

Przyczyna:
Ten błąd może być spowodowany wystąpieniem dowolnego z następujących problemów:

 • Być może jest używany przestarzały lub uszkodzony sterownik wideo.
 • Pliki systemowe na komputerze mogą być uszkodzone lub niezgodne z innymi plikami.
 • Komputer może być zainfekowany wirusem lub złośliwym oprogramowaniem.
 • Niektóre aplikacje lub usługi działające na komputerze mogą powodować zaprzestanie działania Eksploratora Windows.

Rozwiązanie:
https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/2694911Problemy z GameGuard

Rozwiązania znajdziesz klikając w ten link.

GameGuard vs Avast! - jak naprawić wyskakujące Blue Screeny i resety komputera przy uruchomieniu Metina

Autor poradnika: Gracz zoNE z serwera Samos (51)

Otóż przyczyną występowania tego błędu jest nagły błąd aplikacji spowodowany blokowaniem się Guarda i antywirusa Avast. Po długich rozmowach z producentem Avasta i wysłaniu masy diagnoz i danych udało się w końcu zlokalizować problem i prawdopodobnie ostatecznie naprawić w najnowszej becie wersji 10.4 (a przynajmniej u mnie już nie występuje). Niestety nie jest to wersja dostępna oficjalnie przez opcję update w programie, poniżej więc instrukcja skąd pobrać tą wersję i jak zainstalować, aby mieć pewność, że zadziała:

 • Należy pobrać najnowszą wersję beta programu Avast (aktualnie jest to 2015 R4 Beta 3 i ta wersja działa dobrze) z jednego z for Avasta:

Link Download Avast 2015 R4 Beta 3: http://forum.avadas.de/threads/7204-Avas…-2229-R4-Beta-3 lub: https://forum.avast.com/index.php?topic=176033.0

 • Należy odinstalować starą wersję programu Avast, najlepiej przy pomocy specjalnej aplikacji, która usuwa wszystkie pliki i biblioteki Avasta (bo czasami ludzie mają z tym problem jeżeli mają zaśmieconą wersję wieloma instalacjami), narzędzie to można pobrać ze strony producenta:

https://www.avast.com/uninstall-utility Odinstalowanie w ten sposób będzie wymagało zresetowania komputera do trybu awaryjnego (aplikacja sama to wykona).

 • Po usunięciu starej wersji zainstalować z instalki, którą pobraliśmy w punkcie pierwszym wersję 2015 R4 Beta 3 lub nowszą
 • No i po instalacji programu dla pewności wchodzimy w interfejs programu Avast!, następnie wybieramy zakładkę [Opcje -> Aktualizacje] i tam sprawdzamy dla pewności numerek naszej wersji programu (powinna to być 10.4.2229 lub nowsza).
 • Teraz możemy już spokojnie uruchomić grę i nie powinna nam ona już powodować bluescreenów, ani resetów komputeraUWAGA! Jeżeli nadal by coś występowało z Avastem, to należy zgłaszać to prosto na support Avasta (w pierwszej kolejności)! Zgodnie ze słowami Arta tak będzie najszybciej, a z doświadczenia wiem, że wysyłając im odpowiednie diagnostyki o które proszą problem zostanie rozwiązany już w kolejnej becie.

Inne błędy/problemy

Czarny ekran

Opis problemu: Problem ten występuje po zminimalizowaniu okna z grą.

Rozwiązanie: Jest to częsty problem u graczy ze słabym sprzętem. Procesor/karta graficzna nie wytrzymuje, przez co w efekcie pojawia się czarny ekran. Błąd ten może również występować, ponieważ ustawienia ekranu Metin2 różnią się od ustawień domyślnych komputera. Sprawdź, czy wybrana została ta sama głębia koloru (zazwyczaj 32 bity) z rozdzielczością i jeśli to koniecznie, zmień je w ustawieniach.

ItemShop: sesja wygasła

Opis problemu: Podczas odpalania ItemShopu wyskakuje komunikat informujący nas o tym, że sesja wygasła.

Rozwiązanie: Item Shop z gry bazuje na silniku Internet Explorer nawet wtedy, gdy domyślna przeglądarka jest ustawiona inna. W tym celu zaleca się wykonanie poniższych czynności:
Internet explorer (Informacja pochodzi z wersji 8.0)

 1. Oczyszczenie cookies i cache w IE (wejdź Narzędzia -> Usuń historię przeglądania (zaznaczamy opcje: tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie).
 2. Ustawienie niższego poziomu zabezpieczeń (wejdź Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia -> zmień poziom zabezpieczeń na mniej restrykcyjny).
 3. Ustawienie prywatności (wejdź Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> ustaw suwak na Niski ).

Pamiętaj, aby data oraz godzina zgadzały się z rzeczywistym stanem rzeczy.

Do gry mogę zalogować się normalnie, natomiast na stronę WWW nie

Opis problemu: Twoje konto zostało zablokowane przez błędnie wprowadzone hasło. W takim przypadku do gry można dalej logować się normalnie natomiast problem z zalogowaniem występuje na stronie WWW. Powinna tam wtedy pokazać się captcha (kod obrazkowy składający się z 2 wyrazów rozdzielonych spacją).

Rozwiązanie: Kod należy przepisać razem z hasłem i logowanie powinno przebiegać bez problemu. Inną przyczyną może być zbyt długie hasło. Należy w takim przypadku odzyskać hasło, a następnie zmienić je na krótsze. Jeżeli te dwa rozwiązania nie skutkują, przyczyna blokady jest inna.

Problemy w grze

Cofanie podczas gry/lagi

Opis problemu: Podczas poruszania się po mapie, sporadycznie cofa naszą postać do tyłu lub gra zawiesza się na chwilę.

Rozwiązanie: Tego typu błąd jest związany z problemami na łączu (obciążenia spowodowane innymi programami, lub innymi PC w tej samej sieci, słaba jego wydajność/jakość przepustowość). Nie jest istotne czy mamy 256kbps czy 2mbps, musi być zapewniona przepustowość do serwera gry, a nie tylko do pierwszego węzła sieci.
Więcej na ten temat: PORADNIK: Problem z połączeniem

Brak loga gildii

Opis problemu: W grze nie widać loga żadnej gildii.

Rozwiązanie: Aby przywrócić wyświetlanie się ikonek gildii należy:

 1. Wyłączyć grę.
 2. Opróżnić zawartość folderu mark, który znajduje się w katalogu gry.

W przypadku gdy błąd nie ustąpi, należy wykonywać powyższe czynności aż do skutku.

Tombola - wylosowany zły przedmiot

Opis problemu: Mimo że punkty wykorzystane w Tomboli wskazują na inną nagrodę, otrzymano zupełnie inny przedmiot.

Rozwiązanie: Wylosowane przez Ciebie przedmioty w loterii Tombola odpowiadają ilości wylosowanych punktów, jeśli wylosowałeś coś innego niż wskazywały by na to tzw. "Symbole Szczęścia" to niestety, lecz problem wystąpił z winy Twojej przeglądarki Internet Explorer, która używana jest w zakładce Item-Shop. Aby w przyszłości uniknąć tego typu zdarzeń, zalecamy wyczyścić cache (pamięć podręczną) w/w przeglądarki oraz zaktualizowanie jej do najnowszej wersji dostępnej dla Twojego systemu operacyjnego.