Perła

Perła

Obrazek
Perła.png
Czarne Tło.png
Perła.png
Opis
Perła
Łagodnie połyskująca piękność z masy perłowej. Często używana jako ozdoba w biżuterii.
Funkcja
  • Może być przymocowany do akcesoriów z Perły.
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Przedmiot należy do grupy przetopów.
  • Perła to klejnot uzyskany z przetopionej rudy, który zwiększa wartość podstawowych bonusów w perłowej biżuterii:
  • Przetop można włożyć tylko do kieszeni wykonanej w biżuterii za pomocą Czarne Tło.png Diament.png Diamentu.
  • Wkładanie przetopów do biżuterii może się nie udać, w takim przypadku wkładany przetop znika, a wartość bonusów w danym przedmiocie nie ulega zmianie.
  • Maksymalna ilość przymocowanych Pereł do danego przedmiotu to 3 szt.
  • W określonym czasie przetopy stopniowo znikają z kieszeni biżuterii i wtedy można je zastąpić nowymi. Czas działania klejnotu/przetopu w kolejnych kieszeniach, licząc od góry, wynosi: 24, 12 i 6 godz. Znikanie rozpoczyna się od najniżej położonej kieszeni.
  • Uwaga.png Przetopionej Czarne Tło.png Perła.png Perły nie należy mylić z Czarne Tło.png Biała Perła.png Białą Perłą, która służy do ulepszania przedmiotów na wyższy poziom i pochodzi z Czarne Tło.png Małż.png Małży.

▲ Na górę ▲